Facebook Pixel

Arolygydd safle

Mae arolygwyr safle yn monitro'r holl waith a wneir ar safle adeiladu er mwyn sicrhau bod diogelwch a safonau yn cael eu cynnal.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

44 - 46

Sut i ddod yn Arolygydd safle

Gall Gradd Anrhydedd yn Lloegr; gradd anrhydedd neu gymhwyster L6 NVQ / HNC cyfatebol yng Nghymru, neu'r cymhwyster cyfatebol yn yr Alban, fod yn ddymunol, yn enwedig mewn peirianneg, adeiladu, y gyfraith neu iechyd a diogelwch. Ar gyfer rhai swyddi, bydd angen statws siartredig â chorff perthnasol.

Fodd bynnag, mae profiad yn y diwydiant yn aml yn bwysig iawn hefyd, felly mae'n bosibl y byddai ymgeiswyr sydd â chymwysterau eraill yn cael eu hystyried, er enghraifft: Cyrsiau hyfforddi Gweithio'n Ddiogel a Rheoli'n Ddiogel gan IOSH, neu gwrs hyfforddi Diogelwch Safle Uwch gan CITB.


Beth mae Arolygydd safle yn ei wneud?

 • Archwiliadau rheolaidd o safleoedd adeiladu
 • Cydgysylltu rhwng gwahanol adrannau
 • Monitro'r broses adeiladu gyflawn
 • Diogelu ansawdd y gwaith
 • Sicrhau bod cynlluniau arfaethedig yn cydymffurfio
 • Trefnu cyfarfodydd
 • Rhagfynegi problemau posibl
 • Sicrhau cydymffurfio â deddfwriaeth
 • Mae Arolygwyr Safle'n gweithio oddeutu 40 awr yr wythnos, fel rheol rhwng 9am a 6pm
 • Mae'n anghyffredin y bydd angen gweithio dros nos neu ar benwythnos ond gallai fod angen o dan amgylchiadau eithriadol

Cyflog

 • Gall arolygwyr safle sydd newydd hyfforddi ennill oddeutu £20,000-£30,000.
 • Gall arolygwyr safle hyfforddedig â phrofiad ennill oddeutu £30,000-£40,000.
 • Gall uwch arolygwyr safle ennill oddeutu £40,000-£50,000.

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Arolygydd safle Mae arolygwyr safle yn monitro'r holl waith a wneir ar safle adeiladu er mwyn si...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cyfarwyddwr adeiladu Cyfarwyddwyr adeiladu sy'n gyfrifol am gynllunio a rheoli'r holl weithgareddau y...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080