Facebook Pixel

Bancwr/Arwyddwr

Bancwyr/Arwyddwyr yw llygaid a chlustiau gyrwyr cerbydau a gweithredwyr peiriannau. Mae bancwr yn gyfrifol am gyfarwyddo cerbydau sy'n symud ar safle neu'n agos ato. Mae'r rôl yn hollbwysig o ran sicrhau iechyd a diogelwch ar y safle a darparu systemau gwaith diogel.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

40-42

Sut i ddod yn bancwr/ arwyddwr

Nid oes angen unrhyw gymwysterau academaidd ffurfiol i ddod yn fanciwr/signalwr. Yn gyffredinol, ystyrir bod sgiliau cyfathrebu da mor werthfawr â chymwysterau academaidd.

Yn gyffredinol, mae'r hyfforddiant cychwynnol ar gyfer y swyddi hyn yn golygu gweithio dan oruchwyliaeth, ond bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr yn chwilio am dystiolaeth o hyfforddiant ffurfiol fel y cyrsiau dilynol a redir gan y CITB:

 • Arferion Gweithio Diogel O Gwmpas Cyfarpar Offer Adeiladu
 • NVQ lefel 2 mewn gweithrediadau Offer; Cyfarwyddo, Arwain a Rheoli symudiadau Offer

Beth mae bancwr/ arwyddwr yn ei wneud?

 • Cyfarwyddo symudiadau cerbydau ar safle gwaith
 • Argymell a gosod systemau traffig diogel ar y safle
 • Cadw pobl a cherbydau ar wahân
 • Darparu cyfarwyddiadau clir, cywir a diogel i weithredwyr offer
 • Cyfathrebu â gyrwyr a gweithredwyr offer ar lafar a thrwy radio ac/neu signalau llaw safonol y diwydiant
 • Deall risgiau (e.e. mannau dall) a sut i reoli'r rhain yn effeithiol
 • Rheoli traffig er mwyn osgoi ciwio gormodol 
 • Lleihau'r perygl posibl i bersonél a chyfarpar arall.
 • Cadw'n dawel a gwyliadwrus bob amser 
 • Mae'r rôl hon fel rheol yn cynnwys gweithio oriau safle safonol (fel arfer tua 40 awr yr wythnos). Ond efallai y bydd rhaid i chi hefyd weithio gyda'r nos ac ar y penwythnos, yn dibynnu ar y prosiect a'r llwyth gwaith. 

Cyflog

 • Gall bancwyr/signalwyr newydd eu hyfforddi ennill tua £20,000-£25,000
 • Gall bancwyr/signalwyr wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £25,000-£50,000

Fel arfer bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080