Facebook Pixle

Cynghorydd Amgylcheddol

Mae cynghorwyr amgylcheddol yn sicrhau bod prosiectau adeiladu yn cydymffurfio â rheoliadau a thargedau amgylcheddol.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

37 - 39


Beth mae Cynghorydd Amgylcheddol yn ei wneud?

 • Mynd i'r afael â nifer o faterion gan gynnwys ansawdd aer, halogiad tir a dŵr, rheoli gwastraff, ac effaith amgylcheddol.
 • Sicrhau y cydymffurfir â rheoliadau
 • Cydgysylltu â thimau safle, cleientiaid, rhanddeiliaid a'r tîm amgylcheddol ehangach. 
 • Rheoli materion deddfwriaethol ar gyfer cleientiaid, gan gynnwys caniatâd cynllunio a chydsyniadau
 • Cynnal arolygon maes i sefydlu llinell sylfaen ar gyfer lefelau o lygredd neu halogiad ar gyfer safle
 • Dehongli data
 • Cadw'n gyfredol â'r newidiadau diweddaraf yn y gyfraith amgylcheddol
 • Nodi ac ystyried ffynonellau posibl o halogion
 • Ysgrifennu adroddiadau ar gyfer rhanddeiliaid ac aelodau eraill o'r tîm
 • Cyfathrebu â chleientiaid
 • Ymchwilio i ymchwiliadau blaenorol o safle, gan ddarparu gwybodaeth ar gyfer cleientiaid sy'n ystyried prynu
 • Ymgymryd â gwaith maes i nodi unrhyw weithgarwch blaenorol ar y safle ac unrhyw halogi posibl
 • Creu cynlluniau rheoli gwastraff i'r safle
 • Sicrhau bod unrhyw argymhellion bioamrywiaeth yn cael eu diwallu ar y safle
 • Environmental Advisors typically work 40 hours per week.


Cyflog

 • Gall cynghorwyr amgylcheddol sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 a £25,000
 • Gall cynghorwyr amgylcheddol hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 £40,000
 • Gall uwch gynghorwyr amgylcheddol, cynghorwyr amgylcheddol siartredig neu feistr gynghorwyr amgylcheddol ennill £40,000 neu fwy

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Cynghorydd Amgylcheddol Mae cynghorwyr amgylcheddol yn sicrhau bod prosiectau adeiladu yn cydymffurfio â...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd Amgylcheddol Peirianneg amgylcheddol yw'r math o beirianneg sy'n canolbwyntio ar ddiogelu'r a...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arbenigwr Adfer Mae rôl Arbenigwyr Adfer yn ymwneud â thrin pridd a dŵr daear a'u dadhalogi. ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080