Facebook Pixel

Cynghorydd Cyfreithiol

Caiff Cynghorwyr Cyfreithiol eu cyflogi gan gwmnïau mawr i roi cyngor ar faterion cyfreithiol.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

39 - 41


Beth mae Cynghorydd Cyfreithiol yn ei wneud?

 • Goruchwylio pob contract cleient a gwerthwr
 • Darparu cyngor cyfreithiol masnachol-synhwyrol a chost-effeithiol ar gyfer rheoli contractau adeiladu
 • Cynnal ymchwil gyfreithiol mewn gwahanol feysydd
 • Drafftio dogfennau cyfreithiol sylfaenol ar gyfer prosiectau adeiladu
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â deddfau a rheoliadau adeiladu
 • Paratoi contractau a hawliadau am iawndal
 • Datrys anghydfodau prynu-gwerthu a thramgwyddau eiddo
 • Darparu cymorth cymrodeddu, cyfreitha a chyfryngu
 • Cynghori ar safonau adeiladu cymhleth neu ddiweddaraf
 • Argymell atebion effeithiol ar gyfer toriadau ar y cod adeiladu
 • Dehongli safonau adeiladu i brif randdeiliaid
 • Goruchwylio hawliadau iechyd a diogelwch ac anafiadau a chynnig cyngor ar achosion llys
 • Cyfarfod a chyfweld cleientiaid
 • Cymryd cyfarwyddiadau cleientiaid
 • Drafftio dogfennau, llythyrau a chontractau
 • Gweithredu ar ran cleientiaid mewn anghydfodau, os oes angen
 • Mae'r rhan fwyaf o swyddi llawn amser yn golygu gweithio 40 awr yr wythnos.

Cyflog

 • Mae cyflog cychwynnol Cynghorydd Cyfreithiol dan hyfforddiant rhwng £19,000 - £25,000 
 • Gall Cynghorwyr Cyfreithiol hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 - £60,000
 • Gall uwch Gynghorwyr Cyfreithiol ennill mwy na £60,000 y flwyddyn

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080