Facebook Pixle

Cynorthwyydd Cyfrifon

Mae cynorthwywyr cyfrifon yn gyfrifol am roi cymorth cyfrifyddu a gweinyddol i’r cyfrifydd neu’r rheolwr ariannol, neu i aelodau eraill o’r tîm cyfrifon. Gall dyletswyddau amrywio o dasgau sy’n ymwneud â chadw cyfrifon i gyfrifoldebau mwy cymhleth.

Cyflog cyfartalog*

£18000

-

£25000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn Cynorthwyydd Cyfrifon

Mae'n bosibl dod yn gynorthwyydd cyfrifon heb unrhyw gymwysterau ffurfiol y tu hwnt i 5 TGAU gradd A-C, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (neu eu cymwysterau cyfwerth, fel Bagloriaeth Cymru neu Scottish Nationals). Ond bydd y rhan fwyaf o gwmnïau angen dealltwriaeth sylfaenol o gyfrifyddiaeth a chadw llyfrau, gan gynnwys gwybodaeth o feddalwedd cyfrifon.

Mae llawer o gyrsiau a chymwysterau gwahanol ar gael - dyma rai yn unig ohonynt:

 • Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) Tystysgrif mewn Cadw Llyfrau Lefel 2
 • Cymdeithas Ryngwladol Cadwyr Llyfrau (IAB) Tystysgrifau mewn Cadw Llyfrau Lefelau 2 a 3
 • Sefydliad Cadwyr Llyfrau Ardystiedig (ICB) Lefel 2 mewn Cadw Llyfrau â Llaw neu Gyfrifiadurol
 • Tystysgrif mewn Cadw Llyfrau OCR Lefel 1
 • Tystysgrifau mewn Cadw Llyfrau a Chyfrifon City & Guilds (8953) Lefelau 1 a 2
Beth mae cynorthwyydd cyfrifon yn ei wneud?

 • Fel cynorthwyydd cyfrifon, byddwch goruchwylio'r arian sy'n dod i mewn i gwmni ac yn mynd allan ohono
 • Sicrhau bod cyfrifon cwsmeriaid a chyflenwyr yn gywir. Gelwir hyn hefyd yn 'gysoni'.
 • Derbyn, prosesu a ffeilio gwaith papur, e.e. anfonebau, treuliau, ceisiadau am daliadau
 • Gwirio/dilysu cyfrifiadau i sicrhau eu bod yn gywir
 • Prosesu taliadau fel cyflog/salari cyflogeion y cwmni
 • Mewnbynnu gwybodaeth i system gyfrifon gyfrifiadurol
 • Olrhain ffigurau trwy weithio â thaenlenni
 • Rheoli trafodion arian mân
 • Gan weithio o fewn tîm  bydd eich cyfrifoldebau yn amrywio yn dibynnu ar faint y tîm rydych chi'n gweithio ynddo
 • Byddwch yn gweithio oriau swyddfa safonol, o ddydd Llun i ddydd Gwener, ond efallai y bydd adegau pan fydd angen gweithio'n hwyr, yn arbennig mewn rolau uwch.

Cymwysterau

Mae'n bosibl dod yn gynorthwyydd cyfrifon heb unrhyw gymwysterau ffurfiol y tu hwnt i 5 TGAU gradd A-C, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (neu eu cymwysterau cyfwerth, fel Bagloriaeth Cymru neu Scottish Nationals). Ond bydd y rhan fwyaf o gwmnïau angen dealltwriaeth sylfaenol o gyfrifyddiaeth a chadw llyfrau, gan gynnwys gwybodaeth o feddalwedd cyfrifon.

Mae llawer o gyrsiau a chymwysterau gwahanol ar gael - dyma rai yn unig ohonynt:

 • Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) Tystysgrif mewn Cadw Llyfrau Lefel 2
 • Cymdeithas Ryngwladol Cadwyr Llyfrau (IAB) Tystysgrifau mewn Cadw Llyfrau Lefelau 2 a 3
 • Sefydliad Cadwyr Llyfrau Ardystiedig (ICB) Lefel 2 mewn Cadw Llyfrau â Llaw neu Gyfrifiadurol
 • Tystysgrif mewn Cadw Llyfrau OCR Lefel 1
 • Tystysgrifau mewn Cadw Llyfrau a Chyfrifon City & Guilds (8953) Lefelau 1 a 2

Cyflog

 • Gall cynorthwywyr cyfrifon newydd eu hyfforddi ennill tua £17,000-£18,000
 • Gall cynorthwywyr cyfrifon wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £18,000-£25,000
 • Gall cyfrifyddion uwch, siartredig neu feistr ennill tua £60,000-£80,000

Fel arfer bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb. Mae cyflogau a dewisiadau gyrfa yn gwella â statws siartredig. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Cynorthwyydd Cyfrifon Mae cynorthwywyr cyfrifon yn gyfrifol am roi cymorth cyfrifyddu a gweinyddol i’r...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cyfrifydd Mae gan bersonél cyfrifyddu a chyllid rôl hollbwysig i’w chwarae ymhob busnes, g...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080