Facebook Pixel

Dadansoddwr Cymorth TG

Mae dadansoddwr cymorth TG yn datrys problemau gyda rhaglenni a systemau cyfrifiadurol ac yn canfod datrysiadau TG i wella gweithrediadau, effeithlonrwydd a chynhyrchiant busnes

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

35 - 40

Sut i ddod yn Dadansoddwr Cymorth TG

 • Dadansoddi systemau presennol a modelau busnes cleientiaid
 • Deall cylch bywyd datblygu meddalwedd
 • Symud hen rwydweithiau i rai newydd
 • Trosi gofynion cleientiaid i briffiau prosiect penodedig
 • Nodi atebion posibl a'u hasesu ar gyfer addasrwydd technegol a busnes
 • Addasu neu amnewid systemau
 • Cyflwyno cynigion i gleientiaid
 • Gweithio'n agos gyda chydweithwyr, datblygwyr, profwyr ac amrywiaeth o ddefnyddwyr terfynol i sicrhau cydweddoldeb technegol a boddhad defnyddwyr
 • Sicrhau y cydymffurfir â chyllidebau
 • Profi systemau
 • Darparu hyfforddiant a llawlyfrau defnyddwyr i ddefnyddwyr systemau newydd
 • Cadw'n gyfredol datblygiadau technegol a diwydiant yn gyfoes
 • Mae'r rhan fwyaf o swyddi llawn amser yn golygu gweithio 37 i 40 awr yr wythnos.
 • Mae goramser, gan gynnwys ar y penwythnos, yn bosibl er mwyn diwallu terfynau amser a delio ag unrhyw faterion technegol
Beth mae Dadansoddwr Cymorth TG yn ei wneud?

 • Dadansoddi systemau presennol a modelau busnes cleientiaid
 • Deall cylch bywyd datblygiad meddalwedd
 • Symud hen rwydweithiau draw i rai newydd
 • Trosi gofynion cleientiaid i briffiau prosiect penodedig
 • Nodi atebion posibl a'u hasesu ar gyfer addasrwydd technegol a busnes
 • Addasu neu amnewid systemau
 • Cyflwyno cynigion i gleientiaid
 • Gweithio'n agos gyda chydweithwyr, datblygwyr, profwyr ac amrywiaeth o ddefnyddwyr terfynol i sicrhau cydweddoldeb technegol a boddhad defnyddwyr
 • Sicrhau y cydymffurfir â chyllidebau
 • Profi systemau
 • Darparu hyfforddiant a llawlyfrau defnyddwyr i ddefnyddwyr systemau newydd
 • Cadw'n gyfredol â datblygiadau technegol a diwydiant
 • Mae'r rhan fwyaf o swyddi llawn amser yn golygu gweithio 37 i 40 awr yr wythnos.
 • Mae goramser, gan gynnwys ar y penwythnos, yn bosibl er mwyn diwallu terfynau amser a delio ag unrhyw faterion technegol


Cyflog

 • Gall dadansoddwyr cymorth TG sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 - £25,000 
 • Gall dadansoddwyr cymorth TG hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 - £40,000 
 • Gall uwch ddadansoddwyr cymorth TG ennill £45,000 neu fwy.

Bydd cyflogau fel arfer yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080