Facebook Pixel

Darlithydd addysg uwch (AU)

Mae darlithwyr addysg uwch (AU) yn addysgu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr adeiladu proffesiynol mewn prifysgolion a cholegau.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£55000

Oriau arferol yr wythnos

36 - 38

Sut i ddod yn Darlithydd addysg uwch (AU)

Ar gyfer y rhan fwyaf o rolau addysgu a hyfforddi rhaid bod gennych radd berthnasol (dosbarth cyntaf neu 2:1), a bod yn meddu ar PhD, neu'n gweithio tuag at hynny, a bod wedi cyhoeddi eich ymchwil.

I addysgu pwnc yn ymwneud â gyrfa adeiladu benodol, bydd angen i chi feddu ar radd neu gymhwyster proffesiynol perthnasol a sawl blwyddyn o brofiad gwaith yn y maes.

Weithiau gallwch fagu profiad drwy gyflawni dyletswyddau addysgu tra'n fyfyriwr ymchwil. Bydd rhai prifysgolion yn hysbysebu cyfleoedd o dan deitlau swydd fel Cynorthwyydd Addysgu Graddedig.

Gall darlithydd gwblhau ystod eang o hyfforddiant mewnol, a hyd yn oed gyrsiau allanol os ydynt yn berthnasol i'ch gwaith. Mae cymwysterau ôl-raddedig, fel Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Dysgu ac Addysgu (Addysg Uwch) hefyd ar gael. Weithiau bydd y rhain yn ofynnol i staff newydd ar gontractau parhaol a gellir eu cwblhau ar y cyd â'ch gwaith fel darlithydd.


Beth mae Darlithydd addysg uwch (AU) yn ei wneud?

 • Paratoi cynlluniau dosbarth 
 • Datblygu deunyddiau addysgu
 • Gosod a marcio profion
 • Asesu cynnydd myfyrwyr
 • Gwaith gweinyddu megis ysgrifennu adroddiadau
 • Addysgu mewn darlithoedd, seminarau, arddangosiadau ymarferol a thrwy waith maes.
 • Rôl werthfawr i unrhyw un sydd am drosglwyddo gwybodaeth, sgiliau ac angerdd dros adeiladu i fyfyrwyr
 • Mae darlithwyr weithiau'n cael eu cyflogi mewn swydd addysgu ac ymchwilio ar y cyd. Mewn coleg, mae ffocws eich gwaith yn debygol o fod ar addysgu, mewn prifysgol mae'r ffocws ar ymchwil

Cyflog

 • Gall darlithwyr AU ar gontract llawn amser ennill rhwng £20,000 £45,000 
 • Gall uwch ddarlithwyr ennill hyd at £55,000 

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr, profiad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Hyfforddwr / aseswr / tiwtor Mae hyfforddwyr / aseswyr / tiwtoriaid Addysg Bellach (AB) yn addysgu sgiliau a ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Tiwtor AB Mae tiwtor addysg bellach (AB) yn addysgu pobl ifanc dros 16 oed. Mae'n addysgu ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Darlithydd addysg uwch (AU) Mae darlithwyr addysg uwch (AU) yn addysgu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr adeila...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080