Facebook Pixel

Gorffennwr Concrid

Mae Gorffenwyr Concrid yn llyfnhau ac yn gorffen arwynebau agored lloriau a strwythurau eraill concrid sydd wedi'u gwneud o goncrid wedi'i arllwys.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£25000

Oriau arferol yr wythnos

35 - 40

Sut i ddod yn fGorffennwr Concrid

Er nad oes angen unnrhyw gymwysterau mynediad ffurfiol i ddod yn Orffennwr Concrid, argymhellir yn gyffredinol i gyflawni pedwar TGAU, gan gynnwys mathemateg a Saesneg, ar radd C neu'n uwch, neu eu cyfwerth, fel Bagloriaeth Cymru neu Nationals yr Alban.

Er na fydd angen profiad blaenorol fel Gorffennwr Concrid bob amser, bydd llawer o gyflogwyr yn gwerthfawrogi profiad o weithio ar safle adeiladu.

Bydd ennill cyflogaeth fel Mêt Saer Maen, sy'n gweithio o dan oruchwyliaeth Gorffennwr Concrid profiadol, yn caniatáu datblygu'r sgiliau penodol sydd eu hangen ar gyfer y rôl.


Beth mae gorffennwr concrid yn ei wneud?

 • Gwybodaeth am amrywiaeth o dechnegau gorffen a defnyddio prosesau i helpu i atal cracio ar arwynebau
 • Gwirio ffurf concrid ar gyfer adeiladwaith cywir
 • Gosod ac alinio'r ffurfiau
 • Lledaenu, lefelu a llyfnu'r concrit gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfarpar arbenigol
 • Mowldio uniadau ac ymylon ehangu
 • Monitro effeithiau'r tywydd ar y broses galedu concrit
 • Hwyluso arllwys concrid
 • Gall y gwaith fod yn llafurus ac yn gorfforol anodd
 • Yn aml mae'r tywydd a'r tymhorau'n effeithio ar gwblhau'r prosiect a'r oriau gwaith
 • Mae'r swydd hon yn swydd lawn-amser, felly mae'r wythnos waith fel rheol rhwng 35 a 40 awr yr wythnos

Cyflog

 • Gall Gorffenwyr Concrid dan hyfforddiant a sydd newydd eu hyfforddi ennill tua £17,000 - £20,000
 • Gall gosodwyr concrid wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £20,000 - £25,000
 • Gall Gorffenwyr Concrid mwy profiadol ennill mwy na £25,000

Fel arfer bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gorffennwr Concrid Mae Gorffenwyr Concrid yn llyfnhau ac yn gorffen arwynebau agored lloriau a strw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr safle Mae rheolwyr safle yn rhedeg y gweithlu ar safle adeiladu. ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080