Facebook Pixel

Gweithiwr Tynnu Asbestos

Mae Gweithiwr Tynnu Asbestos yn ymgymryd â thynnu'n ddiogel ddeunyddiau y ceir eu bod yn cynnwys Asbestos a all ddod o unrhyw le, gan gynnwys safleoedd diwydiannol, siopau/swyddfeydd a hyd yn oed cartrefi pobl. Mae'r gwaith hwn ledled y DU ac mae'n darparu cyfleoedd i deithio yn ogystal â chyfle i gael gyrfa lwyddiannus yn y sector.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£35000


Beth mae Gweithiwr tynnu asbestos yn ei wneud?

  • Mae Gweithwyr Tynnu Asbestos yn gweithio i Gontractwyr Tynnu Asbestos Trwyddedig HSE. Mae'n rhaid i'r sefydliadau hyn wneud cais i'r HSE am Drwydded i ymgymryd â gwaith ag Asbestos mewn amgylchedd a reolir yn dynn.
  • Helpu i adeiladu llociau pwrpasol o amgylch y deunydd sy'n cynnwys Asbestos.
  • Tynnu Asbestos yn ddiogel gan ddefnyddio amrywiaeth o offer arbenigol gan gynnwys chwistrellwyr heb aer a chyfarpar chwistrellu.
  • Gwisgo cyfarpar diogelu arbenigol gan gynnwys gorchuddwisgoedd ac anadlydd pŵer a elwir yn fwgwd wyneb llawn.
  • Hefyd mae gan bob tasg Uned Ddihalogi ymroddedig i'r gweithredwyr gael cawod ar ddiwedd pob shifft er mwyn sicrhau y gallant wneud y gwaith hwn yn ddiogel.

What is it like?

Kieran McCabe


Cyflog

  • Gall gweithwyr asbestos sydd newydd eu hyfforddi ddisgwyl ennill tuag £20,000
  • Gall gweithwyr asbestos wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tuag £20,000 - £25,000
  • Gall goruchwylwyr ennill tua £25,000 - £35,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a faint o oramser sy'n cael ei weithio. Mae gweithwyr tynnu asbestos hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Gwiriwch y swyddi Gweithiwr Tynnu Asbestos diweddaraf:

Gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'ch rôl swydd ddewisol amrywio'n ddyddiol, gan mai gwefannau allanol yw'r rhain. Gwiriwch yn rheolaidd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio.


Dyluniwyd y wefan gan S8080