Facebook Pixel

Gwydrwr

Mae gwydrwr yn mesur, gosod a newid gwahanol fathau o wydr mewn pob math o adeilad a strwythur.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

43 - 45

Sut i ddod yn Gwydrwr

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol ar gyfer cymwysterau ond mae'n helpu i gael TGAU neu gyfwerth megis graddau safonol mewn Saesneg a Mathemateg ar A* -C. Mae Bagloriaeth Sylfaen neu Ganolradd Cymru hefyd yn ddefnyddiol.  

Mae cyflogwyr yn hoffi cyflogi pobl â phrofiad ar safle. Os nad oes profiad gennych, mae'n werth chwilio am waith fel cynorthwyydd gwydrwr neu lafurwr. Wedi ichi ddechrau gweithio, efallai y bydd eich cyflogwr yn cynnig hyfforddiant a chymwysterau trwy ddiwrnod astudio yn y coleg, neu drwy'r llwybr Asesu a Hyfforddiant ar y safle (OSAT).


Beth mae Gwydrwr yn ei wneud?

 • Asesu risgiau
 • Dewis gwydr
 • Adeiladu'r fframwaith ar gyfer y gwydr
 • Tynnu hen wydr neu wydr sydd wedi'i dorri a phyti o fframiau
 • Mesur a gosod y gwydr newydd
 • Gwneud popeth yn ddiddos
 • Defnyddio craen â chwpanau sugno i godi'r gwydr i'w le
 • Hefyd yn gweithio â phlastig neu laminiadau a thriniaethau sy'n gwneud gwydr yn ddiogelach neu'n gryfach
 • Mae dod yn Dechnegydd Gwydrwr neu Uwch Wydrwr yn golygu cymryd mwy o gyfrifoldebau ar y safle, megis arwain tîm o Wydrwyr neu weithio ar waith mwy mawreddog neu gymhleth

Cyflog

 • Gall gwydrwyr sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £20,000
 • Gall gwydrwyr hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 a £35,000
 • Gall uwch neu feistr wydrwyr neu dechnegwyr gwydro ennill rhwng £35,000 a £50,000

Mae cyflogau yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr a goramser. Mae gwydrwyr hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau tâl eu hunain.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gwydrwr Mae gwydrwr yn mesur, gosod a newid gwahanol fathau o wydr mewn pob math o adeil...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080