Facebook Pixel

Gyrrwr Wagen Fforch Godi

Mae Gyrwyr Wagenni Fforch Godi yn symud llwythi rhwng gwahanol leoliadau.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£30000

Oriau arferol yr wythnos

44 - 46

Sut i ddod yn Gyrrwr Wagen Fforch Godi

Er nad oes angen unnrhyw gymwysterau mynediad ffurfiol i ddod yn Gyrrwr Fforch Godi, argymhellir yn gyffredinol i gyflawni pedwar TGAU, gan gynnwys mathemateg a Saesneg, ar radd C neu'n uwch, neu eu cyfwerth, fel Bagloriaeth Cymru neu Nationals yr Alban.

Mae rhaid i gwblhau hyfforddiant fforch godi cyn gweithredu cerbyd fforch godi. Darperir hyfforddiant syflaenol yn aml gan gyflogwr ac byddai'n digwydd naill ai yng nghanolfan hyfforddi neu ar y safle. Ar ôl hyfforddiant syflaenol, efallai y bydd cyfle i fynychu cyrisau hyfforddi fforch godi bellach.


Beth mae Gyrrwr Wagen Fforch Godi yn ei wneud?

 • Llwytho a dadlwytho adnoddau o amrywiaeth o gerbydau
 • Symud adnoddau mewn paletau o gwmpas y safle neu'r storfa
 • Gwirio bod llwythi yn ddiogel
 • Gwirio offer a chynnal a chadw sylfaenol
 • Dilyn cyfarwyddau ysgrifenedig a chadw cofnodion
 • Dilyn rheoliadau iechyd a diogelwch
 • Cwblhau tasgau ffisegol yn gyflym ac yn gywir
 • Mewn swydd lawn-amser, mae Gyrrwyr Fforch Godi fel arfer yn gweithio yn 37 a 42 awr yr wythnos
 • Gall gwaith sifft fod yn angenrheidiol a gall oriau ychwanegol fod ar gael yn aml

Cyflog

 • Gall Gyrwyr Wagenni Fforch Godi dan hyfforddiant ac sydd newydd  hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £20,000
 • Gall Gyrwyr Wagenni Fforch Godi hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 a £30,000
 • Gall Gyrwyr Wagenni Fforch Godi mwy profiadol ennill mwy na £30,000 gyda lwfansau goramser neu waith sifftiau yn ychwanegol at eu henillion sylfaenol

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gyrrwr Wagen Fforch Godi Mae Gyrwyr Wagenni Fforch Godi yn symud llwythi rhwng gwahanol leoliadau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gweithredwr peiriannau Mae gweithredwyr peiriannau yn defnyddio peiriannau trwm i balu, codi a symud de...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Mecanydd peiriannau Mae mecanyddion peiriannau yn trwsio ac yn cynnal a chadw'r peiriannau anferth a...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080