Facebook Pixel

Mecanydd peiriannau

Mae mecanyddion peiriannau yn trwsio ac yn cynnal a chadw'r peiriannau anferth ar safleoedd adeiladu, gan gynnwys cymysgwyr concrid, cloddwyr, symudwyr pridd, craeniau, teirw dur a lorïau dadlwytho.

Cyflog cyfartalog*

£12000

-

£30000

Oriau arferol yr wythnos

42-44

Y nifer sy’n gyflogedig yn y DG

42,740

Sut i ddod yn mecanydd peiriannau

Nid oes unrhyw ofynion cymwysterau ffurfiol i hyfforddi fel mecanig offer, er y byddai'n helpu i gael graddau TGAU A-C neu Raddau Safonol mewn Mathemateg a Saesneg.  

Mae prentisiaeth yn llwybr cyffredin i mewn i yrfa fel mecanig offer. Gall mynediad i gynllun prentisiaeth olygu sefyll prawf dethol. Fel prentis byddwch yn astudio tuag at NVQ/SVQ Lefel 2 a 3.

Gall mecanigion offer sy'n gweithio mewn amgylcheddau cysylltiedig â pheirianneg astudio NVQ Lefel 3 Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu Peirianneg mewn cynnal offer a systemau (mecanyddol).

Mae hyd yn oed y mecanigion offer mwyaf profiadol yn mynychu cyrsiau arbenigol i gadw'n gyfredol â datblygiadau technolegol ym maes peiriannau. Yn aml mae'r rhain yn cael eu rhedeg gan weithgynhyrchwyr peiriannau.


Beth mae mecanydd peiriannau yn ei wneud?

 • Archwilio'r holl gydrannau mecanyddol, gan nodi unrhyw ddiffygion, datgymalu a thrwsio neu amnewid cydrannau diffygiol
 • Ail-gydosod a phrofi cydrannau i sicrhau eu bod yn gweithio'n ddiogel yn unol â manylebau'r gwneuthurwr
 • Gwirio cyfarpar newydd cyn iddo gael ei ddefnyddio ar y safle
 • Defnyddio adroddiadau cwsmeriaid a gweithredwyr i ddiagnosio a dod o hyd i ddiffygion
 • Ymgymryd ag archwiliadau rheolaidd o beiriannau, blychau gêr, hydroleg, systemau trydanol, teiars a ffrâm y peiriannau
 • Cadw cofnodion cynhwysfawr o'r gwaith maen nhw'n ei wneud
 • Gweithio ar safleoedd adeiladu neu mewn gweithdy os oes arnynt angen offer arbenigol
 • Defnyddio ystod eang o offer llaw a phŵer, gan gynnwys socedi, sbaneri, sgriwdreifers, driliau, offer codi, a chyfarpar weldio a thorri
 • Mae gwirio, profi a thrwsio peiriannau hefyd yn cael ei wneud â chyfarpar cyfrifiadurol i ganfod diffygion


Cyflog

 • Gall Mecanyddion Peiriannau hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 - £30,000
 • Gall Mecanyddion Peiriannau wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £30,000 - £40,000
 • Gall Uwch Fecanyddion Peiriannau ennill oddeutu £40,000 neu fwy
 • Gall Mecanyddion Peiriannau hunangyflogedig bennu eu cyfraddau tâl eu hunain

Mae cyflogau yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr a goramser.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080