Facebook Pixel

Prynwr

Yn y diwydiant adeiladu, prynwyr sy'n gyfrifol am sicrhau bod y deunyddiau sydd eu hangen ar gyfer prosiectau adeiladu yn cael eu darparu yn unol â'r amserlen a'r cyllidebau rhagamcanol.

Cyflog cyfartalog*

£18000

-

£50000

Sut i ddod yn Prynwr

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol i ddod yn brynwr; fodd bynnag, efallai y byddwch am gwblhau TGAU mewn Mathemateg a Saesneg neu eu cymwysterau cyfwerth, fel Bagloriaeth Cymru neu Nationals yr Alban.

Gall rhai prynwyr gwblhau NVQ neu HND mewn pwnc sy'n gysylltiedig ag adeiladu, fel Diploma NVQ Lefel 3 mewn Rheoli Adeiladu.


Beth mae prynwr yn ei wneud?

 • Darparu prisiau ar gyfer yr holl ddeunyddiau a gynhwysir mewn cynlluniau a darluniadau prosiect
 • Nodi cyflenwyr posibl a chynhyrchion newydd
 • Cysylltu ag ystod o gyflenwyr ac isgontractwyr i gael dyfynbrisiau
 • Cytuno ar amserau danfonCadw cofnodion manwl a chynnalamserlenni gwaith trefnus
 • Asesu dibynadwyedd isgontractwyr a chyflenwyr
 • Ymdrin yn effeithiol â heriau ynghylch cyflenwyr a llif deunyddiau
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion diogelwch a iechyd ac amgylcheddol deunyddiau a gwasanaethau
 • Darparu cyngor i amcangyfrifydd y prosiect ar gost ragweledig eitemau unigol
 • Cydgysylltu'n agos â'r amcangyfrifydd ar y cam tendro i sicrhau bod cost gywir prosiect yn cael ei darparu
 • Paratoi a chynnal adroddiadau cost er mwyn gwneud y mwyaf o effeithlonrwydd o fewn y busnes
 • Trafod a chytuno ar y telerau mwyaf ffafriol posibl â chyflenwyr unwaith y bydd contract wedi'i sicrhau
 • Fel prynwr, byddwch yn gweithio mewn swyddfa'n bennaf, a gallwch ddisgwyl gweithio tua 40 awr yr wythnos.

Cyflog

 • Gall prynwyr adeiladu sydd newydd eu hyfforddi ennill tuag £18,000 - £25,000
 • Gall prynwyr wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £25,000-£35,000
 • Gall prynwyr uwch, siartredig neu feistr ennill tua £35,000-£50,000

Fel arfer bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb. Mae cyflogau a dewisiadau gyrfa yn gwella â statws siartredig. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Prynwr Yn y diwydiant adeiladu, prynwyr sy'n gyfrifol am sicrhau bod y deunyddiau sydd ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prynu Mae rheolwyr prynu (neu gaffael) yn prynu cyfarpar, nwyddau a gwasanaethau ar gy...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr caffael Mae Rheolwyr Caffael yn canfod ac yn sicrhau'r gwasanaethau a'r nwyddau sydd eu ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080