Facebook Pixel

Rheolwr Peirianneg Rheilffyrdd

Mae Rheolwyr Peirianneg Rheilffyrdd yn gyfrifol am arwain a gweithredu gwaith dylunio peirianneg ar gyfer prosiectau rheilffyrdd o bob math.

Cyflog cyfartalog*

£30000

-

£70000

Oriau arferol yr wythnos

40 - 42

Sut i ddod yn Rheolwr Peirianneg Rheilffyrdd

Gan ei bod yn swydd â chyfrifoldeb, byddai angen Gradd Anrhydedd BSc mewn pwnc sy'n ymwneud â pheirianneg yn Lloegr; yng Nghymru, bydd angen gradd anrhydedd mewn maes peirianneg cysylltiedig, NVQ Lefel 6 cyfatebol neu HNC cysylltiedig.  Ar gyfer rhai swyddi, bydd angen Gradd Meistr mewn peirianneg hefyd, neu statws siartredig â chorff peirianneg perthnasol.

Fodd bynnag, mae profiad yn aml yn bwysig iawn hefyd, felly mae'n bosibl y byddai ymgeiswyr sydd â chymwysterau eraill yn cael eu hystyried.


Beth mae Rheolwr Peirianneg Rheilffyrdd yn ei wneud?

 • Cymryd cyfrifoldeb am gynigion
 • Cydgysylltu â chleientiaid
 • Adolygu a nodi sgiliau sydd eu hangen ar gyfer prosiect
 • Asesu risgiau prosiect
 • Adolygu'r briff dylunio
 • Gwirio prosesau peirianneg yn ffurfiol
 • Rheoli'r tîm peirianneg rheilffyrdd
 • Cynnal cofnodion cywir
 • Llunio trefniadau teithio
 • Trefnu cyfarfodydd
 • Mynychu digwyddiadau a chyfarfodydd i drafod prosiectau y byddech chi'n gyfrifol amdanynt
 • Cydweithio â'r rheolwyr dylunio i helpu i ddod o hyd i'r atebion peirianneg gorau
 • Gweithio oddeutu 40 awr yr wythnos, fel rheol rhwng 9am a 6pm
 • Gallai fod angen gweithio dros nos neu ar benwythnosau gan ddibynnu ar gyfyngiadau'r prosiect

Cyflog

 • Gall rheolwyr peirianneg rheilffyrdd sydd newydd hyfforddi ennill oddeutu £30,000–£35,000.
 • Gall rheolwyr peirianneg rheilffyrdd hyfforddedig â phrofiad ennill oddeutu £35,000–£50,000.
 • Gall uwch reolwyr peirianneg rheilffyrdd, rheolwyr peirianneg rheilffyrdd siartredig neu feistr reolwyr peirianneg rheilffyrdd ennill oddeutu £50,000–£70,000.

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr Peirianneg Rheilffyrdd Mae Rheolwyr Peirianneg Rheilffyrdd yn gyfrifol am arwain a gweithredu gwaith dy...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Pennaeth Trac Mae Pennaeth Trac yn goruchwylio gweithrediadau busnes o fewn cylch gwaith peiri...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080