Facebook Pixel

Rheolwr trafnidiaeth

Rheolwyr trafnidiaeth sy'n gyfrifol am sicrhau bod y gofynion cyfreithiol ar gyfer cludiant ffyrdd yn cael eu bodloni. Maent yn gyfrifol am wneud trefniadau i sicrhau bod gyrwyr yn cydymffurfio â rheoliadau gyrwyr, rheolau tacograff a chyfyngiadau cyflymder.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn Rheolwr trafnidiaeth

Gan ei bod yn swydd reoli, mae'n debygol y bydd angen Gradd Anrhydedd BSc mewn peirianneg, logisteg neu reoli busnes yn Lloegr; gradd anrhydedd neu gymhwyster L6 NVQ / HNC cyfatebol yng Nghymru, neu'r cymhwyster cyfatebol yn yr Alban. Ar gyfer rhai swyddi, bydd angen Gradd Meistr hefyd, neu statws siartredig â chorff perthnasol.

Fodd bynnag, mae profiad yn aml yn bwysig iawn hefyd, felly mae'n bosibl y byddai ymgeiswyr sydd â chymwysterau eraill yn cael eu hystyried.


Beth mae Rheolwr trafnidiaeth yn ei wneud?

 • Sicrhau bod cerbydau'n cael eu cynnal yn gywir
 • Archwilio cerbydau
 • Trefnu atgyweiriadau a chynnal a chadw arferol
 • Hysbysu'r Comisiynydd Traffig perthnasol (yn ysgrifenedig) o'r holl erlyniadau sy'n ymwneud â'r gweithredwyr, gyrwyr neu staff perthnasol eraill
 • Lleihau'r risg o orlwytho cerbydau
 • Cynnal a chwblhau cofnodion cywir
 • Cadw amserlenni a threfnu dyddiaduron ar gyfer aelodau eraill o'r tîm
 • Yn nodweddiadol, mae rheolwyr trafnidiaeth yn gweithio oddeutu 40 awr yr wythnos, fel arfer rhwng 9am a 6pm
 • Fodd bynnag, efallai y bydd patrymau sifft, gwaith dros nos neu ar y penwythnos o dan rai amgylchiadau

 


Cyflog

 • Gall rheolwyr trafnidiaeth sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £18,000 a £24,000.
 • Gall rheolwyr trafnidiaeth hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £24,000 a £35,000.
 • Gall uwch reolwyr trafnidiaeth ennill rhwng £25,000 a £50,000.

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr trafnidiaeth Rheolwyr trafnidiaeth sy'n gyfrifol am sicrhau bod y gofynion cyfreithiol ar gyf...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr peiriannau Mae rheolwyr peiriannau yn gyfrifol am yr holl beiriannau trwm a ddefnyddir ar s...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080