Facebook Pixel

Rigiwr Rhwydi Diogelwch

Mae rigwyr rhwydi diogelwch yn crynhoi, gosod, lleoli a diogelu rhwydi diogelwch ar gyfer amrywiaeth o brosiectau adeiladu.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn Rigiwr Rhwydi Diogelwch

Nid oes unrhyw gymwysterau academaidd ffurfiol sydd eu hangen i ddod yn rheolwr cynigion ond bydd y rhan fwyaf o reolwyr/ysgrifenwyr cynigion wedi cael eu haddysgu hyd at lefel radd neu lefel gyfwerth.

Gallai hyn fod mewn pwnc cysylltiedig ag adeiladu neu beirianneg sifil ond nid yw hynny'n hanfodol.

Mae sgiliau ysgrifennu rhagorol yn hanfodol felly efallai y bydd cwmnïau hefyd yn chwilio am ymgeiswyr sydd â chymwysterau mewn newyddiaduraeth neu ysgrifennu copi.


Beth mae Rigiwr Rhwydi Diogelwch yn ei wneud?

 • Paratoi a gweithredu Llwyfannau Gwaith Codi Symudol (MEWP), gan gynnwys y mathau siswrn a thrawst
 • Gosod, datgymalu, cynnal ac arolygu rhwydi diogelwch
 • Llwytho a dadlwytho lorïau a chynwysyddion cyfarpar
 • Cydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch
 • Gweithio yn unol â datganiadau dull ac asesiadau risg
 • Gweithio 40 awr yr wythnos Efallai y bydd angen goramser i ddiwallu terfynau amser
 • Efallai y bydd angen dechrau'n gynnar yn y bore a theithio'n helaeth ledled y DU

Cyflog

 • Gall rigwyr rhwydi diogelwch dan hyfforddiant a rhai sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 a £25,000
 • Gall rigwyr rhwydi diogelwch hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £26,000 a £35,000
 • Gall uwch rigwyr rhwydi diogelwch ennill mwy na £35,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Mae Rigwyr Rhwydi Diogelwch hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau cyflog eu hunain. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rigiwr Rhwydi Diogelwch Mae rigwyr rhwydi diogelwch yn crynhoi, gosod, lleoli a diogelu rhwydi diogelwch...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Sgaffaldiwr Mae sgaffaldwyr yn gosod ac yn datgysylltu'r strwythurau metel mawr a godir o am...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cynghorydd Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Mae gweithwyr proffesiynol Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd yn helpu i ddatblygu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080