Facebook Pixle

Technegydd peirianneg sifil

Mae technegwyr peirianneg sifil yn rhoi eu gwybodaeth wyddonol a thechnolegol ar waith er mwyn ateb cwestiynau peirianneg cymhleth - o wneud traffordd yn lletach i adeiladu strwythur talaf y byd.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£37000

Oriau arferol yr wythnos

45 - 47

Sut i ddod yn Technegydd peirianneg sifil

Mae llawer o dechnegwyr peirianneg sifil yn dechrau eu gyrfa fel prentis. I wneud cais am brentisiaeth mae arnoch angen pedwar TGAU (A* - C), gan gynnwys Mathemateg, Saesneg a phwnc gwyddoniaeth - neu gymwysterau cyfwerth fel Bagloriaeth Cymru, neu BTEC L2/3. 

Llwybr arall i'r swydd yw dechrau fel technegydd dan hyfforddiant yn syth ar ôl ysgol. Gall hyn fod ar ôl cael TGAU (A* - C) mewn Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth neu ar ôl gwneud lefelau A neu UG perthnasol. Hefyd gallech ddechrau gweithio ar ôl cwrs llawn amser yn y coleg, megis Tystysgrif Genedlaethol BTEC. 

Mae'r rhaglen brentisiaeth ar gyfer technegwyr peirianneg sifil yn parhau am hyd at dair blynedd. Cwmpasir y theori rydych chi'n ei dysgu ar gyfer eich swydd gan ryddhad diwrnod neu floc mewn coleg neu â darparwr hyfforddiant. Am weddill yr amser rydych chi'n hyfforddi yn y gwaith, trwy brofiad gwaith ymarferol.

Mae hyn yn arwain at NVQ Lefel 3 o leiaf mewn gweithrediadau contractio adeiladu, sgiliau allweddol ar Lefel 2, a thystysgrifau technegol perthnasol. Hefyd gall prentisiaid gael tystysgrifau, er enghraifft, mewn cymorth cyntaf ac iechyd a diogelwch. Mae Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg Sifil ar gael hefyd.

Gall technegwyr geisio am aelodaeth dechnegydd o Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE). Enillir y cymhwyster EngTech trwy gofrestru â Chyngor Peirianneg y DU fel technegydd peirianneg.


Beth mae Technegydd peirianneg sifil yn ei wneud?

 • Paratoi cynlluniau manwl
 • Arolygu safle a threfnu i samplau pridd a chreigiau gael eu dadansoddi
 • Defnyddio cynlluniau a thechnegau mesur i gadw'r gwaith adeiladu at fanylebau
 • Penderfynu faint a'r math o ddeunyddiau sydd eu hangen
 • Cadw at amserlenni ac i safon
 • Cadw effaith prosiect ar yr amgylchedd at leiafswm           
 • Darparu cymorth i beirianwyr sifil wrth gynllunio, adeiladu a rheoli amrywiaeth o brosiectau.
 • Defnyddio gwyddoniaeth uwch i ddatrys llawer o'r problemau maent yn dod ar eu traws


Cyflog

 • Mae'r cyflog cychwynnol ar gyfer technegydd newydd gymhwyso fel arfer rhwng £17,000 - £19,000 y flwyddyn
 • Gall technegwyr profiadol ennill tua £25,000 - £35,000 
 • Gall technegwyr uwch ennill £37,000+

Fel arfer bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080