Facebook Pixel

Technegydd peirianneg strwythurol

Mae technegwyr peirianneg strwythurol yn rhan allweddol o'r tîm dylunio ac adeiladu, gan gydweithio â'r tîm dylunio ac adeiladu ehangach.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£35000


Y Rôl

 • Gweithio'n agos â'r tîm dylunio a gweithwyr proffesiynol eraill ar gynlluniau adeiladu
 • Datblygu syniadau dylunio, gan ddefnyddio dylunio â chymorth cyfrifiadur (CAD)
 • Ymchwilio i briodoleddau deunyddiau megis gwydr, dur a choncrid, a chynghori ar ba rai fydd y mwyaf addas ar gyfer y gwaith
 • Cyfrifo'r llwythi a'r pwysau ar wahanol rannau strwythur megis y sylfeini, trawstiau, bwâu a waliau
 • Cynorthwyo wrth archwilio adeiladau anniogel ac argymell opsiynau ar gyfer atgyweirio neu ddymchwel
 • Mae'r gwaith yn seiliedig yn y swyddfa ac ar y safle.
 • Efallai y bydd cyfle i chi weithio ar brosiectau ledled y byd, yn dibynnu ar eich cyflogwr a natur y prosiectau rydych chi'n gweithio arnynt. 
 • Mae'r wythnos waith rhwng 35 a 40 awr yr wythnos

Cyflog

 • Gall Technegwyr Peirianneg Strwythurol sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £14,500 ac £18,000
 • Gall Technegwyr Peirianneg Strwythurol hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £18,000 a £28,000
 • Gall Uwch Dechnegwyr Peirianneg Strwythurol neu Dechnegwyr Peirianneg Strwythurol Siartredig ennill rhwng £28,000 a £36,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Technegydd peirianneg strwythurol Mae technegwyr peirianneg strwythurol yn rhan allweddol o'r tîm dylunio ac adeil...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd strwythurol Mae peirianwyr strwythurol yn dylunio strwythurau i wrthsefyll straen a phwysau ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080