Facebook Pixel

Uwch beiriannydd deunyddiau

Mae peirianwyr deunyddiau uwch yn sicrhau cydymffurfiaeth â manylebau.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£40000


Y Rôl

 • Gweithio â llawer o wahanol ddeunyddiau, gan gynnwys cynhyrchion adeiladu a deunyddiau crai,  cemegau, gwydr neu bolymerau
 • Dewis y cyfuniad gorau o ddeunyddiau ar gyfer tasg
 • Optimeiddio arferion gweithio
 • Profi deunyddiau
 • Dadansoddi data
 • Dylunio prototeipiau
 • Chwilio am atebion eco-gyfeillgar
 • Monitro ansawdd
 • Gwirio cydymffurfiaeth â gofynion cyfreithiol
 • Datblygu dogfennau technegol busnes
 • Datblygu a chyflenwi hyfforddiant technegol
 • Archwilio cyfleusterau profion neu'r gadwyn gyflenwi 
 • Rheoli tîm datblygu
 • Cyfathrebu cysyniadau newydd i'r tîm dylunio
 • Datblygu dealltwriaeth o fanylebau a gofynion cleientiaid i ganiatáu ymchwilio, dylunio a datblygu deunyddiau ac arferion gweithio er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â manylebau
 • Datblygu technolegau neu gynhyrchion newydd sy'n caniatáu i fusnes leihau costau a gwneud y gorau o adnoddau
 • Deall priodoleddau a manteision gwahanol ddeunyddiau sy'n golygu y gallwch chi gyflwyno dyluniadau arloesol a all leihau costau a chynyddu effeithlonrwydd
 • Deall y broses ddylunio o'r cysyniad cychwynnol i'r cynnyrch terfynol
 • Monitro a llywio mewnbwn peirianwyr eraill ar brosiect
 • Gweithio oddeutu 50 awr yr wythnos, fel rheol rhwng 8am a 6pm
 • There may be some shift work or working away from home however depending on an organisation’s needs

Cyflog

 • Gall Uwch Beirianwyr Deunyddiau sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 a £26,000.
 • Gall Uwch Beirianwyr Deunyddiau hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £27,000 a £65,000.
 • Gall Uwch Beirianwyr Deunyddiau Siartredig ennill rhwng £40,000 a £65,000.

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Uwch Beiriannydd Deunyddiau Mae uwch beirianwyr deunyddiau yn meithrin dealltwriaeth o fanylebau a gofynion ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd strwythurol Mae peirianwyr strwythurol yn dylunio strwythurau i wrthsefyll straen a phwysau ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd sifil Mae peirianwyr sifil yn chwarae'r rhan bwysig o gynllunio, dylunio a rheoli pros...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080