Mae llawer o gyfleoedd i weithwyr medrus o dramor ymuno â’r diwydiant adeiladu yn y DU. Mae gweithwyr adeiladu yn y DU yn elwa ar ddiwydiant sy'n croesawu amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant, ac yn croesawu gweithwyr o'r tu allan i'r DU.

Mae gan y diwydiant adeiladu safonau uchel ar gyfer iechyd a diogelwch a lles ei weithwyr. Fel gweithiwr tramor, byddwch yn cael eich gwerthfawrogi'n fawr am eich sgiliau a gallwch edrych ymlaen at amodau gwaith rhagorol, cyflog a chyfleoedd hyfforddi.


Sut mae cael swydd yn y diwydiant adeiladu?

Bydd angen fisa gwaith ac mewn rhai achosion trwydded nawdd ar weithwyr medrus sydd am weithio yn y DU am fwy na chwe mis.


Dysgwch fwy am yrfa ym maes adeiladu yn y DU

Sut brofiad yw gweithio ym maes adeiladu? Edrychwch ar straeon bywyd go iawn gan bobl sy'n gwneud swyddi adeiladu medrus yn y DU.