Facebook Pixel

Straeon pobl ym maes adeiladu

Sut beth yw hi go iawn i gael swydd adeiladu? Edrychwch ar y straeon hyn gan bobl sy’n gweithio mewn swyddi adeiladu ledled y DU. Byddwch yn dysgu sut wnaethon nhw ymuno â’r diwydiant, beth maen nhw’n ei wneud, ac yn cael cyngor am weithio yn eu meysydd.


Straeon gan bobl sy’n gweithio mewn swyddi adeiladu

Dyluniwyd y wefan gan S8080