Y Bos

Y Bos

Nid yw pob arwr yn gwisgo het galed

Mae angen anogaeth ac ysbrydoliaeth ar bawb i wneud eu gorau a dyna’n union mae penaethiaid yn cynnig.

Mae’r Bos yn helpu pobl eraill i wneud eu gorau er mwyn iddyn nhw allu gwneud hynny hefyd. Maen nhw bob amser yn drefnus ac yn wych am weld cyfleoedd. P’un ai a ydynt yn cyflwyno cynnig mawr, yn cynhyrchu adroddiadau neu’n cwrdd â darpar gleientiaid, maen nhw bob amser yn rhoi lles gorau pobl eraill yn gyntaf.


Yn aml, mae’r Bos yn:

  • Cynhyrchu adroddiadau ac yn rheoli cyllidebau
  • Cwrdd â chleientiaid posibl/ presennol
  • Nodi cyfleoedd busnes
  • Datblygu a chyflwyno cynigion
  • Deall pwysigrwydd gwrando ar eu cydweithwyr
  • Bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer eu tîm

Dywedwch wrth eich ffrindiau eich bod yn Fos

Llwythwch y bathodyn i lawr a’i rannu:

 


Mae arweinydd yn mynd â phobl i ble maen nhw eisiau mynd. Mae arweinydd gwych yn mynd â phobl i rywle nad ydynt o reidrwydd eisiau mynd, ond i’r lle y dylen nhw fynd.”

- Rosalynn Carter

Roles