Facebook Pixle

Arbenigwr Cynaliadwyedd

Mae gwaith Arbenigwyr Cynaliadwyedd yn ymwneud ag effeithiau amgylcheddol, a hefyd hirhoedledd unrhyw gynlluniau cynaliadwyedd drwy gydol oes prosiect.

Cyflog cyfartalog*

£30000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

40 - 41


Beth mae Arbenigwr Cynaliadwyedd yn ei wneud?

 • Cydgysylltu â pheirianwyr a dylunwyr i ddatblygu cynllun cynaliadwyedd
 • Asesu'r tebygolrwydd o gyflawni graddau Methodoleg Asesu Amgylcheddol Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM) ac Arweinyddiaeth mewn Dylunio Ynni ac Amgylcheddol (LEED)
 • Nodi unrhyw risgiau cynaladwyedd ac amlygu cyfleoedd i'w lleihau
 • Paratoi adroddiadau ar asesu cynaliadwyedd
 • Argymell strategaethau ar gyfer gwella
 • Cynghori ar dechnoleg carbon isel a di-garbon
 • Teithio'n helaeth i ymweld â gwahanol safleoedd
 • Goruchwylio cyfarfodydd
 • Yn nodweddiadol, mae Arbenigwyr Cynaliadwyedd yn gweithio oddeutu 40 awr yr wythnos, fel arfer rhwng 9am a 6pm.
 • Mae'n anghyffredin y bydd angen gweithio dros nos neu ar benwythnos ond gallai fod angen o dan amgylchiadau eithriadol.

Cyflog

 • Gall Arbenigwyr Cynaliadwyedd sydd newydd hyfforddi ennill oddeutu £25,000–£35,000.
 • Gall Arbenigwyr Cynaliadwyedd hyfforddedig â phrofiad ennill oddeutu £35,000–£50,000.
 • Gall uwch Arbenigwyr Cynaliadwyedd, Arbenigwyr Cynaliadwyedd siartredig neu feistr Arbenigwyr Cynaliadwyedd ennill oddeutu £50,000–£60,000.

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Arbenigwr Cynaliadwyedd Mae gwaith Arbenigwyr Cynaliadwyedd yn ymwneud ag effeithiau amgylcheddol, a hef...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr / Cydgystlitydd Cynaliadwyedd Mae rheolwyr/cydgysylltwyr cynaliadwyedd yn goruchwylio'r ffordd y caiff strateg...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080