Facebook Pixel

Gyrrwr rig

Mae gyrwyr rig yn gweithredu offer adeiladu er mwyn gyrru colofnau o bren, dur neu goncrid yn y ddaear i gynnal adeiladau, pontydd, pierau a strwythurau eraill.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£30000

Sut i ddod yn Gyrrwr rig

Bydd gyrwyr rig yn aml yn cael hyfforddiant mewn sgil fel gyrru postion neu dyllu postion yn gyntaf ac yna, gyda phrofiad, cânt ragor o hyfforddiant mewn amrywiaeth o fathau o bostion. Rhoddir hyfforddiant mewn swydd yn aml o dan oruchwyliaeth cydweithwyr profiadol.


Beth mae Gyrrwr rig yn ei wneud?

 • Trwsio a chynnal cyfarpar
 • Rhoi gwybodaeth i gydweithwyr am brosiectau
 • Nodi lleoliad gwasanaethau tanddaearol (fel pibellau neu wifrau) cyn dechrau gweithio
 • Gweithio ar bob math o weithrediadau gorddio megis gorddio a yrrir a gorddio turio cylchdro

Cyflog

 • Gall Gyrwyr Rig sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £14,500 a £21,000
 • Gall Gyrwyr Rig hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 a £30,000
 • Gall Uwch Yrwyr Rig ennill rhwng £30,000 a £45,000
 • Mae Gyrwyr Rig hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau tâl eu hunain

Mae cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr a goramser.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithredwr pyst sylfaen Mae gweithredwyr pyst sylfaen yn gyrru colofnau pren, dur neu goncrid i mewn i'r...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gyrrwr rig Mae gyrwyr rig yn gweithredu offer adeiladu er mwyn gyrru colofnau o bren, dur n...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd/Technegydd Safle Mae peirianwyr/technegwyr safle yn gyfrifol am elfennau technegol, trefnu a goru...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig Mae contractwr neu is-gontractwr hunangyflogedig yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd geodechnegol Mae peiriannydd geodechnegol yn dadansoddi pridd, creigiau, dŵr daear a deunyddi...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080