Facebook Pixel

Rheolwr Desg Llogi Peiriannau

Mae Rheolwyr Desg Llogi Peiriannau yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth rhagorol i'r sector adeiladu.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

37 - 42

Sut i ddod yn Rheolwr Desg Llogi Peiriannau

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol i ddod yn Rheolwr Desg Llogi Offer; fodd bynnag, efallai y byddwch am gwblhau TGAU mewn Mathemateg a Saesneg neu eu cymwysterau cyfwerth, fel Bagloriaeth Cymru neu Scottish Nationals.

Gallai NVQ L2 neu 3 mewn Gweithredu Llogi a Rhentu eich gwneud yn ymgeisydd mwy dymunol, fel y byddai Cynllun Hyfforddi Diogelwch Goruchwylwyr Safle (SSSTS) neu hyfforddiant arweinyddiaeth cyfwerth, ynghyd â phrofiad blaenorol mewn rôl oruchwylio. 

Mae angen Tystysgrif Cymorth Cyntaf Sylfaenol a Thrwydded Yrru Llawn y DU (Glân) yn aml, o ystyried natur oruchwyliol y rôl.


Beth mae Rheolwr Desg Llogi Peiriannau yn ei wneud?

 • Delio ag ymholiadau ac archebion cwsmeriaid mewn modd proffesiynol
 • Hyrwyddo'r cwmni'n yn rhagweithiol bob amser
 • Datblygu perthnasoedd proffesiynol â chleientiaid mewnol ac allanol
 • Cynnal a rhagori ar dargedau depo
 • Sefydlu contractau cwsmeriaid ar gyfer llogi
 • Cynorthwyo i drosi ymholiadau'n archebion
 • Negodi costau a pharatoi anfonebau
 • Gweinyddu cyffredinol
 • Fel rheol, mae Rheolwyr Desg Llogi Offer yn gweithio tua 40 awr yr wythnos, fel arfer rhwng 8am a 6pm
 • Efallai y bydd adegau lle bydd rhaid i chi weithio dros nos neu ar benwythnos, yn dibynnu ar y gwaith sydd ei angen

Cyflog

 • Gall Rheolwyr Desg Llogi Peiriannau sydd newydd eu hyfforddi ennill tua £19,000 - £25,000
 • Gall Rheolwyr Desg Llogi Peiriannau wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £25,000 - £35,000

Bydd cyflogau'n amrywio yn ôl lleoliad/cyflogwr.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080