Facebook Pixel

Technegydd pensaernïol

Mae technegwyr pensaernïol yn delio ag ochr dechnegol pensaernïaeth, dylunio adeiladau a gwaith adeiladu.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£48000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn Technegydd pensaernïol

I ddod yn dechnegydd pensaernïol gallwch chi gwblhau HND neu radd sylfaen mewn technoleg bensaernïol neu mewn pwnc amgylchedd adeiledig arall.

Yn yr Alban, gallech astudio ar gyfer Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch (HND) cymeradwy a chymhwyso fel technegydd pensaernïol. Gwiriwch fod gan rhaglen y cwrs gymeradwyaeth CIAT.

Mae gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau HNC a HND yn amrywio o 1 i 2 Higher a phynciau ar radd Safonol neu Genedlaethol 5. Efallai y bydd angen pasio mewn Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth.

Gall deiliaid graddau priodol, cymwysterau HND neu HNC fynd ymlaen i fod yn Dechnolegwyr Pensaernïol Siartredig. Gall hyfforddeion eraill gymhwyso'n gyntaf fel technegydd pensaernïol fel rhan o'u cynnydd i statws siartredig llawn.


Beth mae Technegydd pensaernïol yn ei wneud?

 • Arbenigo mewn ymchwilio i gynhyrchion, prosesau, deddfwriaeth a thechnoleg, yn ogystal â manylu, dyluniadau a darluniadau.
 • Casglu a threfnu gwybodaeth dechnegol
 • Ymchwilio i wybodaeth dechnegol a ffactorau sy'n effeithio ar ddatblygiadau, gan gynnwys anghenion defnyddwyr, arolygon safleoedd ac adeiladau a gofynion rheoleiddiol
 • Monitro iechyd a diogelwch ym maes dylunio
 • Paratoi ceisiadau rheoleiddiol
 • Paratoi cynigion dylunio gan ddefnyddio CAD a dulliau traddodiadol
 • Cyfrannu at y broses ddylunio fanwl a chydlynu gwybodaeth ddylunio fanwl
 • Paratoi manylebau ar gyfer gwaith adeiladu
 • Paratoi darluniadau, cynlluniau a dogfennau ar gyfer cymeradwyaethau statudol
 • Cyfrannu at asesu risg yn y cyfnod dylunio
 • Gwneud ymweliadau safle
 • Caffel tendrau ar gyfer gwaith adeiladu
 • Cyfrannu at gyfarfodydd a pharatoi dogfennau
 • Fel arfer mae wythnos o waith tua 40 awr, ond gall hyn gynnwys oriau anghymdeithasol, yn arbennig wrth nesáu at derfynau amser.

Cymwysterau

I ddod yn dechnegydd pensaernïol gallwch chi gwblhau HND neu radd sylfaen mewn technoleg bensaernïol neu mewn pwnc amgylchedd adeiledig arall.

Yn yr Alban, gallech astudio ar gyfer Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch (HND) cymeradwy a chymhwyso fel technegydd pensaernïol. Gwiriwch fod gan rhaglen y cwrs gymeradwyaeth CIAT.

Mae gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau HNC a HND yn amrywio o 1 i 2 Higher a phynciau ar radd Safonol neu Genedlaethol 5. Efallai y bydd angen pasio mewn Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth.

Gall deiliaid graddau priodol, cymwysterau HND neu HNC fynd ymlaen i fod yn Dechnolegwyr Pensaernïol Siartredig. Gall hyfforddeion eraill gymhwyso'n gyntaf fel technegydd pensaernïol fel rhan o'u cynnydd i statws siartredig llawn.


Cyflog

 • Gall Technegwyr Pensaernïol sydd newydd eu hyfforddi ennill tua £20,000 - £26,000
 • Gall Technegwyr Pensaernïol wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £26,000 - £35,000
 • Gall Technegwyr Pensaernïol uwch ennill tua £35,000 - £48,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb. Mae cyflogau a dewisiadau gyrfa hefyd yn gwella â statws siartredig.

 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Technegydd pensaernïol Mae technegwyr pensaernïol yn arbenigo yng ngwyddoniaeth pensaernïaeth, dylunio ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Technolegydd Pensaernïol Mae technolegydd pensaernïol yn troi syniadau pensaer yn adeilad go iawn lle mae...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080