Facebook Pixel

Teilsiwr waliau a lloriau

Mae teilsiwr yn gorchuddio waliau, lloriau ac arwynebau â theils

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£30000

Oriau arferol yr wythnos

42 - 44


Y Rôl

 • Mae teilwyr yn fedrus wrth 'osod allan' - sef cyfrifo faint o deils a faint o glud y bydd arnyn nhw eu hangen ar gyfer ardal benodol. Maent yn gwneud yr wyneb sydd i gael ei deilsio'n llyfn ac yn torri teils i faint neu siâp penodol gyda thorwyr llaw neu offer sydd wedi'u gosod ar fainc.
 • Rhaid i deilwyr fod yn amyneddgar ac yn fanwl gywir, yn arbennig pan fydd rhaid i deils fynd ar hyd ymylon ac o amgylch corneli neu bibellau. 
 • Addurno a diogelu lloriau a waliau  gan ddefnyddio pob math o deils (gan gynnwys seramig, clai, llechi, marmor a gwydr)
 • Gweithio ar adeiladau newydd
 • Adnewyddu lleoedd presennol
 • Adnewyddu lleoedd presennol

Cyflog

 • Gall teilswyr waliau a lloriau sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £23,000
 • Gall teilswyr waliau a lloriau hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £22,000 a £28,000
 • Gall uwch deilswyr/meistr grefftwyr teilsio waliau a lloriau ennill rhwng £28,000 a £36,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr, lefel o gyfrifoldeb a goramser. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Teilsiwr waliau a lloriau Mae teilsiwr waliau a lloriau yn gwneud hynny'n union - mae'n gorchuddio waliau ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Plastrwr Mae'r plastrwr yn aelod anhepgor o'r rhan fwyaf o safleoedd adeiladu – mae'n gwn...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gosodwr ystafelloedd ymolchi Mae gosodwyr ystafelloedd ymolchi yn gosod bron bob rhan o ystafell ymolchi - ga...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gosodwr Lloriau Mae gosodwr lloriau yn gwneud lloriau y gall pobl gerdded arnynt mewn adeiladau ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd/Technegydd Safle Mae peirianwyr/technegwyr safle yn gyfrifol am elfennau technegol, trefnu a goru...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Clerc gwaith Mae clerc gwaith (a elwir hefyd yn arolygydd safle neu swyddog ansawdd adeiladu)...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Hyfforddwr / aseswr / tiwtor Mae hyfforddwyr / aseswyr / tiwtoriaid Addysg Bellach (AB) yn addysgu sgiliau a ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr adeiladu Y rheolwr adeiladu yw un o'r bobl fwyaf lefel uchel ar safle adeiladu ac ef sy'n...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080