Facebook Pixel

Trosolwg o’r gystadleuaeth gwaith maen

Gwaith maen yw’r grefft o siapio darnau garw o graig yn siapiau geometrig cywir, sydd weithiau'n syml ond weithiau’n gymhleth iawn, ac yna'n trefnu'r cerrig sy'n deillio o hyn, yn aml ynghyd â morter i ffurfio strwythurau.

Mae seiri maen yn creu eitemau cerrig ymarferol a all bara am ganrifoedd, mae angen iddynt fod yn fedrus o ran creu eitemau cerrig gan ddefnyddio offer traddodiadol. Mae seiri maen yn gweithio o flociau cerrig wedi’u llifio i lunio popeth o gladin ar gyfer bloc swyddfeydd newydd i gerfiadau cymhleth a phwysig ar gyfer adeiladau hanesyddol enwog, gan weithio â deunyddiau megis llechi, tywodfaen a chalchfaen. Maent yn defnyddio templedi a lluniadau fel canllaw ac yn aml yn copïo cerrig sydd wedi dirywio neu falu i greu copi sydd yn union yr un fath. Gwaith maen yw un o'r proffesiynau hynaf yn y diwydiant adeiladu.

Mae’r gystadleuaeth hon wedi’i chynllunio i adlewyrchu rôl saer maen a’r safonau a ddisgwylir yn y diwydiant adeiladu.


Trosolwg o'r gystadleuaeth

Bydd cystadleuwyr yn cael eu marcio drwy gydol y gystadleuaeth:

 • Mae'n rhaid i gystadleuwyr weithio mewn modd diogel a byddant yn colli marciau os na wneir hynny

Gwybodaeth gyffredinol:

 • Yn y Rowndiau Cymhwyso Rhanbarthol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 8 awr
 • Yn Rownd Derfynol Genedlaethol y DU, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 18 awr

 

Cymwyseddau craidd

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, dylech allu gwneud y canlynol:

 • Cynhyrchu gwaith maint llawn o luniad gweithio gan ddefnyddio'r technegau geometrig priodol
 • Cynhyrchu templedi mewn plastig a sinc o waith maint llawn (wedi'i farcio'n llawn)
 • Defnyddio templedi ar garreg i drosglwyddo'r wybodaeth berthnasol
 • Defnyddio templedi mewn ffordd sy'n lleihau gwendidau a diffygion
 • Saernïo siamffrau, rheolaethau a ffiledau
 • Saernïo mowldiau ceugrwm ac amgrwm
 • Saernïo arwynebau gwastad a chrwm
 • Cynhyrchu meitrau mewnol ac allanol
 • Cynhyrchu stopiau ashlar
 • Archwilio a yw’r cerrig yn union a sgwâr, a’u cywiro os oes angen
 • Dewis yr offer cywir ar gyfer y gwaith dan sylw
 • Arddangos gwybodaeth o brosesau geometrig
 • Cadw'r ardal waith yn lân a thaclus
 • Gweithio mewn modd diogel

 

Dyluniwyd y wefan gan S8080