Facebook Pixel

Her Ciwb Sgaffaldiau

Enw’r Gweithgaredd: 

Her Ciwb Sgaffaldiau

Disgrifiad o’r Gweithgaredd: 

Mae’r gweithgaredd Ciwb Sgaffaldiau’n weithgaredd rhyngweithiol, ymarferol sy’n helpu i gynnig gwell dealltwriaeth o ddefnyddiau a phwysigrwydd sgaffaldiau yn y sector adeiladu, a chymhlethdodau’n ymwneud â nhw. 

Nod y Gweithgaredd: 

Mae’r gweithgaredd Ciwb Sgaffaldiau’n weithgaredd rhyngweithiol, ymarferol sy’n helpu i gynnig gwell dealltwriaeth i gyfranogwyr 14 oed - oedolion o ddefnyddiau a phwysigrwydd sgaffaldiau yn y sector adeiladu, a chymhlethdodau’n ymwneud â nhw.  Gan ddefnyddio sgiliau allweddol fel gweithio mewn tîm a dilyn cyfarwyddiadau, mae’r cyfranogwyr yn creu ciwb sgaffaldiau gan ddefnyddio pibellau PVC a chysylltwyr ceblau, ac yn cael profiad o’r weithdrefn gywir ar gyfer adeiladu strwythurau sgaffaldau diogel a dysgu’r derminoleg gywir. Mae’r gweithgaredd hefyd yn rhoi cyfle i gyfranogwyr ddysgu mwy am fyd adeiladu, a gyrfa ym maes sgaffaldiau yn benodol. 

Her Ciwb Sgaffaldiau

Llwytho dogfennau i lawr

Llwytho Pob Dogfen i Lawr:

Her Ciwb Sgaffaldiau - Pob Dogfen
Maint y ffeil: 5.8MB

Her Ciwb Sgaffaldiau – Pob Dogfen sydd eu hangen ar gyfer yr her.

LAWRLWYTHO - Her Ciwb Sgaffaldiau - Pob Dogfen
Dyluniwyd y wefan gan S8080