Facebook Pixel

SkillBuild

SkillBuild, a ddarperir gan CITB, yw'r gystadleuaeth sgiliau aml-grefft fwyaf yn y DU ar gyfer hyfforddeion a phrentisiaid adeiladu.


Rownd Derfynol Genedlaethol SkillBuild 2023

Mae’r Rowndiau Terfynol Cenedlaethol yn ganlyniad i brentisiaid a dysgwyr gorau’r DU a’r gweledydd datganoledig yn brwydro yn erbyn ei gilydd yng Nghymwysterau Rhanbarthol SkillBuild, i ddod yn un o’r 8 cystadleuydd â’r sgôr uchaf yn eu crefft. Gallwch weld y canlyniadau Rhanbarthol yma.


Ar ôl dros 1000 o gofrestriadau ar draws 10 crefft adeiladu ac 17 rhagbrawf rhanbarthol, mae’r 8 uchaf ar fin cystadlu yn Arena Marshall, Milton Keynes i frwydro am y tro olaf i gael eu coroni yn enillydd eu masnach yng Nghystadleuaeth Derfynol Genedlaethol SkillBuild o Ddydd Mawrth 21 i Ddydd Iau 23 Tachwedd 2023.


Bydd angen i’r cystadleuwyr adeiladu prosiect a grëwyd gan ein panel o feirniaid arbenigol, dros 3 diwrnod, o fewn ffrâm amser o 18 awr. Bydd prosiect y gystadleuaeth yn profi eu gwybodaeth, sgiliau a gallu a bydd yn cael ei farcio gan ein panel arbenigol o feirniaid ar ddiwedd y gystadleuaeth 3 diwrnod. Bydd angen i gystadleuwyr hefyd allu gweithio dan bwysau, o fewn amserlenni tynn, sicrhau eu bod yn cadw at brotocolau iechyd a diogelwch a bydd angen iddyn nhw wneud argraff â’u dawn a’u cain.

Mae croeso i ymwelwyr arsylwi’r gystadleuaeth a byddant yn cael y cyfle i roi cynnig ar amrywiaeth o weithgareddau ysbrydoledig sy’n tynnu sylw at grefftau adeiladu yn ein hwb profiad gyrfa dynodedig, yr Arddangosfa Adeiladu, sydd ar agor dydd Mercher 22 Tachwedd 2023 rhwng 10:00 a 15:00. Bydd cyfle hefyd, i ymwelwyr fynychu ein sesiynau Datblygiad Proffesiynol Parhaus a fydd yn cael eu cynnal gan ein panel arbenigol o feirniaid ym mhob un o’n 10 crefft. Gallwch weld ein categorïau crefft isod.

Bydd y gystadleuaeth yn agored i ymwelwyr ar ddydd Mercher 22 Tachwedd 2023 a dydd Iau 23 Tachwedd 2023 o 9:00.

Dymunwn bob lwc i bob un o’n Cystadleuwyr Cenedlaethol – Edrychwn ymlaen at eich gweld chi gyd ym mis Tachwedd!

 

Cyrhaeddwyr Rownd Derfynol Genedlaethol SkillBuild 2023


Cymerwch ran

Rhyngweithiwch â’r gystadleuaeth ar draws y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #SkillBuild2023.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar Am Adeiladu ar Twitter, FacebookInstagramYouTube  Facebook, Instagram a YouTube i gael y newyddion diweddaraf ac uchafbwyntiau'r gystadleuaeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am SkillBuild 2023, cysylltwch â ni ar skillbuild@citb.co.uk.


Dyluniwyd y wefan gan S8080