Facebook Pixel

SkillBuild

SkillBuild, a ddarperir gan CITB, yw'r gystadleuaeth sgiliau aml-grefft fwyaf yn y DU ar gyfer hyfforddeion a phrentisiaid adeiladu.


Cofrestrwch nawr ar gyfer SkillBuild 2023!

Mae cystadleuaeth adeiladu fwyaf y DU ar gyfer prentisiaid a dysgwyr amser llawn yn ôl eleni yn fwy ac yn well nag erioed!

Cofrestrwch nawr i gystadlu yn un o'r Rowndiau Rhanbarthol sy’n cael eu cynnal mewn 13 o leoliadau ledled y DU. Gall tiwtoriaid a chyflogwyr gofrestru ar ran prentisiaid a dysgwyr hefyd.

Gyda 10 categori crefft gwahanol i gystadlu ynddynt, a dau gategori newydd yn y gystadleuaeth, sef lefel un gosod brics a theilsio waliau a lloriau, mae rhywbeth i bawb.

Mae’r cyfnod cofrestru ar agor tan 1 Ebrill 2023.

alt=""

Dyma gategorïau’r gystadleuaeth SkillBuild:

 • Gosod brics
 • Gosod brics (Lefel 1)
 • Gwneud dodrefn a chabinet
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Plastro
 • Plastro a systemau wal sych
 • Toi gyda llechi a theils
 • Gwaith maen
 • Teilsio waliau a lloriau
 • Teilsio waliau a lloriau (Lefel 1)

Rowndiau Rhanbarthol – dyddiadau a lleoliadau / Cysylltu â Ni / Beth yw SkillBuild? / Sut mae’r gystadleuaeth yn gweithio? / Cwestiynau Cyffredin

Sut mae cystadleuaeth SkillBuild yn gweithio?

Mae’r Rowndiau Rhanbarthol yn cael eu cynnal ledled y DU, rhwng mis Ebrill a mis Mehefin bob blwyddyn. Mae’r digwyddiadau undydd hyn yn dod â phrentisiaid a hyfforddeion at ei gilydd i gwblhau tasg benodol sy’n berthnasol i’w crefft. Ar ôl i’r cystadleuwyr orffen, mae’r marciau’n cael eu casglu ac mae’r wyth cystadleuydd sydd â’r sgoriau uchaf ym mhob sgil arbenigol yn mynd ymlaen i’r rownd nesaf – Rownd Derfynol Genedlaethol SkillBuild UK.

Beth yw manteision cymryd rhan yng nghystadleuaeth SkillBuild?

Manteision i ddysgwyr a phrentisiaid:

 • Gwella sgiliau technegol a chyflogadwyedd ac ychwanegu at eich CV
 • Dysgu sgiliau newydd yn eich crefft
 • Profi eich hun yn erbyn dysgwyr eraill
 • Cystadlu mewn amgylchedd cyfeillgar, amrywiol ac ysbrydoledig
 • Dewisiadau gyrfa gwell

Manteision i golegau a darparwyr hyfforddiant:

Drwy ddangos eich ymrwymiad a’ch cefnogaeth i’r myfyrwyr sy’n cystadlu, rydych chi’n gwneud y canlynol:

 • Grymuso eich myfyrwyr a’ch prentisiaid i weithio’n effeithlon dan bwysau
 • Dangos i ESTYN sut rydych chi’n bodloni safonau’r fframwaith arolygu drwy ddefnyddio gweithgareddau cystadlu i ddarparu hyfforddiant o ansawdd uchel
 • Asesu sgiliau gweithredol eich myfyrwyr a’ch prentisiaid yn erbyn sefyllfaoedd gwaith go iawn
 • Dangos ansawdd eich rhaglenni hyfforddi drwy lwyddiant mewn cystadlaethau
 • Darparu ffordd unigryw o gyfuno addysgu, dysgu ac asesu er mwyn sicrhau canlyniadau go iawn ar gyfer dysgwyr a phrentisiaid o bob oed a gallu

Manteision i gyflogwyr:

 • Rhoi hwb i berfformiad eich busnes yn y tymor hir
 • Dysgu eich prentisiaid i weithio’n effeithlon dan bwysau
 • Tynnu sylw at ymrwymiad eich sefydliad i godi safonau mewn dysgu seiliedig ar waith.
 • Codi safonau eich prentis i lefel ryngwladol
 • Trawsnewid set sgiliau eich prentis

Rowndiau Rhanbarthol - dyddiadau a lleoliadau

Dydd Iau 27 Ebrill 2023 – Coleg De Dyfnaint

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Gosod brics (Lefel 1)
 • Gwneud dodrefn a chabinet
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Toi gyda llechi a theils

Dydd Mawrth 2 Mai 2023 – Grŵp Hyfforddi Rhanbarth y Dwyrain

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Toi gyda llechi a theils

Dydd Iau 4 Mai 2023 – East Coast College (Campws Lowestoft)

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno

Dydd Iau 11 Mai 2023 – Coleg Lewisham (Campws Deptford)

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Gosod brics (Lefel 1)
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Plastro
 • Plastro a systemau wal sych
 • Teilsio waliau a lloriau
 • Teilsio waliau a lloriau (Lefel 1)

Dydd Mawrth 16 Mai 2023 - North West Regional College (Campws Greystone, Gogledd Iwerddon)

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Gwneud dodrefn a chabinet
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Plastro
 • Plastro a systemau wal sych
 • Teilsio waliau a lloriau

Dydd Mawrth 23 Mai 2023 - Coleg Barnsley (The Cube)

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Gosod brics (Lefel 1)
 • Gwneud dodrefn a chabinet
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Plastro
 • Plastro a systemau wal sych
 • Gwaith maen
 • Teilsio waliau a lloriau
 • Teilsio waliau a lloriau (Lefel 1)

Dydd Iau 1 Mehefin 2023 - Coleg Caeredin (Campws Granton)

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gwneud dodrefn a chabinet
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Teilsio waliau a lloriau
 • Teilsio waliau a lloriau (Lefel 1)

Dydd Iau 1 Mehefin - Coleg Caeredin (Campws Forthside)

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Plastro
 • Plastro a systemau wal sych
 • Toi gyda llechi a theils
 • Gwaith maen

Dydd Mawrth 6 Mehefin 2023 - Coleg Gŵyr Abertawe

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Gwneud dodrefn a chabinet
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Plastro
 • Plastro a systemau wal sych
 • Gwaith maen
 • Teilsio waliau a lloriau

Dydd Iau 8 Mehefin 2023 - Coleg Menai (Campws Llangefni)

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Gosod brics (Lefel 1)
 • Gwneud dodrefn a chabinet
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Plastro
 • Plastro a systemau wal sych
 • Gwaith maen
 • Teilsio waliau a lloriau

Dydd Iau 15 Mehefin 2023 - Coleg De Swydd Gaerloyw a Choleg Stroud (Campws Filton a Stroud)

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

Campws Filton

 • Gosod brics
 • Gwaith coed
 • Peintio ac addurno
 • Plastro
 • Teilsio waliau a lloriau
 • Teilsio waliau a lloriau (Lefel 1)

Campws Stroud

 • Gwaith saer

Dydd Iau 20 Mehefin 2023 – Coleg Preston

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Gosod brics (Lefel 1)
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Plastro
 • Plastro a systemau wal sych
 • Teilsio waliau a lloriau
 • Teilsio waliau a lloriau (Lefel 1)

Dydd Iau 22 Mehefin 2023 – Coleg Addysg Bellach Hartlepool

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod brics
 • Gosod brics (Lefel 1)
 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Plastro a systemau wal sych

Dydd Iau 27 Mehefin – Simian Risk, Warrington

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Toi gyda llechi a theils

Dydd Iau 29 Mehefin 2023 – Coleg Adeiladu Leeds (Campws South Bank a North Street)

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

Campws Southbank

 • Gosod brics
 • Gosod brics (Lefel 1)
 • Toi gyda llechi a theils

Campws North Street

 • Gwaith coed
 • Gwaith saer
 • Peintio ac addurno
 • Plastro
 • Plastro a systemau wal sych
 • Teilsio waliau a lloriau
Dyluniwyd y wefan gan S8080