Facebook Pixel

SkillBuild

SkillBuild, a ddarperir gan CITB, yw'r gystadleuaeth sgiliau aml-grefft fwyaf yn y DU ar gyfer hyfforddeion a phrentisiaid adeiladu.

Cofrestrwch nawr am SkillBuild 2024!

Mae’r gystadleuaeth adeiladu fwyaf ar gyfer prentisiaid a dysgwyr amser llawn yn y DU yn ôl ac eleni, yn dilyn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol anhygoel, mae hyd yn oed yn fwy ac yn well!

Mae cofrestru yn agor ar 5ed Chwefror 2024 i gystadlu yn eich Cymhwyster Rhanbarthol agosaf mewn 19 lleoliad ar draws y DU. Gall tiwtoriaid a chyflogwyr gofrestru ar ran prentisiaid a dysgwyr hefyd.

Gyda 10 categori masnach gwahanol i gystadlu ynddynt, mae rhywbeth at ddant pawb.

Mae cofrestru ar agor tan 1 Ebrill 2024.

""

Dyma gategorïau’r gystadleuaeth SkillBuild:

 • Gosod Brics
 • Gwaith Coed
 • Gwneud dodrefn
 • Saernïaeth
 • Paentio ac Addurno
 • Plastro
 • Leinin Sych (yn flaenorol Plastro a Waliau Sych)
 • Llechi to a Theils
 • Saer Maen
 • Teilsio Waliau a Lloriau

Sut mae'r gystadleuaeth yn gweithio?

Cynhelir y cystadlaethau Cymhwyso Rhanbarthol ledled y DU, o fis Ebrill i fis Gorffennaf bob blwyddyn. Mae'r digwyddiadau un-dydd hyn yn dod â phrentisiaid a hyfforddeion at ei gilydd i gwblhau tasg benodol sy'n berthnasol i'w crefft. Unwaith y bydd y rhagbrofion wedi gorffen, mae'r marciau'n cael eu coladu ac mae'r wyth cystadleuydd â'r sgôr uchaf ym mhob sgil arbenigol yn mynd ymlaen i'r rownd nesaf – y Rownd Derfynol Genedlaethol SkillBuild.

Am wybodaeth ychwanegol, darllenwch reolau’r gystadleuaeth SkillBuild (PDF, 173KB).

Beth yw manteision cymryd rhan yn y gystadleuaeth?

Rhagbrofion Rhanbarthol - dyddiadau a lleoliadau

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Llechi to a Theils

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod Brics
 • Gwaith Coed
 • Gwneud dodrefn
 • Saernïaeth
 • Paentio ac Addurno
 • Plastro
 • Teilsio Waliau a Lloriau

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Llechi to a Theils

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod Brics
 • Gwaith Coed
 • Gwneud dodrefn
 • Saernïaeth
 • Paentio ac Addurno
 • Plastro
 • Leinin Sych
 • Teilsio Waliau a Lloriau

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod Brics
 • Gwaith Coed
 • Gwneud dodrefn
 • Saernïaeth
 • Paentio ac Addurno
 • Plastro
 • Leinin Sych
 • Teilsio Waliau a Lloriau
 • Saer Maen

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod Brics
 • Gwaith Coed
 • Gwneud dodrefn
 • Saernïaeth
 • Paentio ac Addurno
 • Plastro
 • Leinin Sych
 • Teilsio Waliau a Lloriau

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod Brics
 • Gwaith Coed
 • Saernïaeth
 • Paentio ac Addurno
 • Plastro
 • Leinin Sych

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod Brics
 • Gwaith Coed
 • Gwneud dodrefn
 • Saernïaeth
 • Paentio ac Addurno

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod Brics
 • Gwaith Coed
 • Gwneud dodrefn
 • Saernïaeth
 • Saer Maen

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Llechi to a Theils

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod Brics
 • Gwaith Coed
 • Saernïaeth
 • Paentio ac Addurno
 • Plastro
 • Llechi to a Theils
 • Teilsio Waliau a Lloriau

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod Brics
 • Gwaith Coed
 • Gwneud dodrefn
 • Saernïaeth
 • Paentio ac Addurno
 • Plastro
 • Leinin Sych

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod Brics
 • Gwaith Coed
 • Saernïaeth
 • Paentio ac Addurno

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod Brics
 • Gwaith Coed
 • Saernïaeth
 • Paentio ac Addurno
 • Plastro
 • Leinin Sych
 • Llechi to a Theils
 • Teilsio Waliau a Lloriau

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod Brics
 • Gwaith Coed
 • Gwneud dodrefn
 • Saernïaeth
 • Paentio ac Addurno
 • Plastro
 • Llechi to a Theils
 • Teilsio Waliau a Lloriau

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Saer Maen

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod Brics
 • Gwaith Coed
 • Saernïaeth
 • Paentio ac Addurno
 • Plastro
 • Llechi to a Theils

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gosod Brics
 • Gwaith Coed
 • Gwneud dodrefn
 • Saernïaeth
 • Paentio ac Addurno
 • Leinin Sych
 • Saer Maen

Cystadlaethau masnach ar gael mewn:

 • Gwaith Coed
 • Gwneud dodrefn
 • Saernïaeth

Cymerwch ran

Rhyngweithiwch â’r gystadleuaeth ar draws y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #SkillBuild2024.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar Am Adeiladu ar Twitter, FacebookInstagramYouTube  Facebook, Instagram a YouTube i gael y newyddion diweddaraf ac uchafbwyntiau'r gystadleuaeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am SkillBuild 2024, cysylltwch â ni ar skillbuild@citb.co.uk.

Dyluniwyd y wefan gan S8080