Facebook Pixel

Adeiladu Sgiliau

Croeso i Adeiladu Sgiliau. Yma fe ganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am y gystadleuaeth aml-grefft fwyaf yn y DU ar gyfer hyfforddeion a phrentisiaid adeiladu.


Cystadleuaeth Rhanbarthol Adeiladu Sgiliau 2022 yn dod yn fuan!

Mae Adeiladu Sgiliau yn cwmpasu nifer o grefftau fel y nodir isod a p’un a ydych chi'n cystadlu yn un o'n gemau rhagbrofol rhanbarthol neu'n rhithiol - Pob Lwc!

Cystadleuaeth ranbarthol ar gyfer Gosod Brics (BRK) Gwaith Coed (CAR) Saernïaeth (JOI) Paentio ac Addurno (PAD) Plastro (PLA) Systemau Plastro a Wal Sych (PDS) Teilsio Waliau a Llawr (WFT) Toi gyda Llechi a Theils (RST) gweler isod.

Cystadleuaeth ranbarthol
Ras Dyddiad Lleoliad Grefftau
RAS 1 26 Ebrill Coleg Arfordir y De
 • Gosod Brics (BRK)
 • Gwaith Coed (CAR)
 • Saernïaeth (JOI)
 • Paentio ac Addurno (PAD)
RAS 2 28 Ebrill North Kent College
 • Gosod Brics (BRK)
 • Gwaith Coed (CAR)
 • Paentio ac Addurno (PAD)
 • Plastro (PLA)
RAS 3 4 Mai CITB Gogledd Iwerddon
 • Gosod Brics (BRK)
 • Gwaith Coed (CAR)
 • Saernïaeth (JOI)
 • Paentio ac Addurno (PAD)
 • Plastro (PLA)
 • Systemau Plastro a Wal Sych (PDS)
 • Teilsio Waliau a Llawr (WFT)
RAS 4 RST 6 Mai Grŵp Hyfforddi Toi Rhanbarth y Dwyrain
Eastern Region Roofing Training Group
 • Toi gyda Llechi a Theils (RST)
RAS 5 10 Mai NCC Bircham y Drenewydd/ Newton
 • Gosod Brics (BRK)
 • Gwaith Coed (CAR)
 • Saernïaeth (JOI)
 • Paentio ac Addurno (PAD)
 • Plastro (PLA)
 • Systemau Plastro a Wal Sych (PDS)
 • Teilsio Waliau a Llawr (WFT)
RAS 6 12 Mai Coleg Chichester College
 • Gosod Brics (BRK)
 • Gwaith Coed (CAR)
 • Saernïaeth (JOI)
 • Paentio ac Addurno (PAD)
 • Plastro (PLA)
 • Systemau Plastro a Wal Sych (PDS)
 • Teilsio Waliau a Llawr (WFT)
RAS 7 19 Mai Coleg De Ddyfnaint
South Devon College
 • Gosod Brics (BRK)
 • Gwaith Coed (CAR)
 • Saernïaeth (JOI)
 • Paentio ac Addurno (PAD)
 • Plastro (PLA)
RAS 8 24 Mai Coleg Caerdydd a’r Fro
Cardiff & Vale College
 • Gosod Brics (BRK)
 • Gwaith Coed (CAR)
 • Paentio ac Addurno (PAD)
 • Plastro (PLA)
 • Teilsio Waliau a Llawr (WFT)
RAS 8 RST 24 Mai Coleg De Ddyfnaint
South Devon College
 • Toi gyda Llechi a Theils (RST)
RAS 9 26 Mai Coleg Moulton College
 • Gosod Brics (BRK)
 • Gwaith Coed (CAR)
 • Saernïaeth (JOI)
RAS 10 RST 30 Mai Coleg Adeiladu Canol Lloegr
Construction College Midlands
 • Toi gyda Llechi a Theils (RST)
RAS 11 1 Mehefin Coleg Dinas Bryste
City of Bristol College
 • Gosod Brics (BRK)
 • Gwaith Coed (CAR)
 • Saernïaeth (JOI)
 • Paentio ac Addurno (PAD)
 • Plastro (PLA)
 • Systemau Plastro a Wal Sych (PDS)
 • Teilsio Waliau a Llawr (WFT)
RAS 12 7 Mehefin Coleg Hartlepool College
 • Gosod Brics (BRK)
 • Gwaith Coed (CAR)
 • Saernïaeth (JOI)
 • Paentio ac Addurno (PAD)
RAS 13 9 Mehefin Coleg Leeds College
 • Gosod Brics (BRK)
 • Gwaith Coed (CAR)
 • Saernïaeth (JOI)
 • Paentio ac Addurno (PAD)
 • Plastro (PLA)
 • Systemau Plastro a Wal Sych (PDS)
 • Teilsio Waliau a Llawr (WFT)
 • Toi gyda Llechi a Theils (RST)
RAS 14 14 Mehefin Coleg South Lanarkshire College
 • Gosod Brics (BRK)
 • Gwaith Coed (CAR)
 • Saernïaeth (JOI)
 • Paentio ac Addurno (PAD)
 • Plastro (PLA)
 • Systemau Plastro a Wal Sych (PDS)
 • Teilsio Waliau a Llawr (WFT)
 • Toi gyda Llechi a Theils (RST)
RAS 15 16 Mehefin Coleg South Gloucestershire & Stroud College
 • Gosod Brics (BRK)
 • Gwaith Coed (CAR)
 • Saernïaeth (JOI)
 • Paentio ac Addurno (PAD)
 • Plastro (PLA)
 • Systemau Plastro a Wal Sych (PDS)
 • Teilsio Waliau a Llawr (WFT)

 

RAS 16 23 Mehefin Coleg Bolton College
 • Gosod Brics (BRK)
 • Gwaith Coed (CAR)
 • Saernïaeth (JOI)
 • Paentio ac Addurno (PAD)
 • Plastro (PLA)
 • Systemau Plastro a Wal Sych (PDS)
 • Teilsio Waliau a Llawr (WFT)
 • Toi gyda Llechi a Theils (RST)

Ras rhithiol

Ras rhithiol
Ras Dyddiad Grefftau
RAS CBM 29 Ebrill
13 Mai
17 Mehefin
Gwneud Dodrefn a Chabinet (CBM)
RAS STO 29 Ebrill
13 Mai
17 Mehefin
Gwaith Saer Maen (STO)
RAS FSW 

9 Mai
20 Mehefin

Sgiliau Gwaith Coed Sylfaenol (FSW)

Adeiladu Sgiliau 2022 Competition Rules (PDF 109KB)

Aros yn Ddiogel Wrth Deithio (PDF 62KB)


Cymryd Rhan

Rhyngweithio â’r gystadleuaeth ar draws y cyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio’r hashnod #AdeiladuSgiliau2022.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar Am Adeiladu ar Twitter, Facebook, Instagram a YouTube i gael y newyddion diweddaraf ac uchafbwyntiau'r gystadleuaeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Adeiladu Sgiliau 2022, cysylltwch â ni ar skillbuild@citb.co.uk.

Dyluniwyd y wefan gan S8080