Facebook Pixel

Adeiladu Sgiliau

Croeso i Adeiladu Sgiliau. Yma fe ganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am y gystadleuaeth aml-grefft fwyaf yn y DU ar gyfer hyfforddeion a phrentisiaid adeiladu.

Diweddariad 2021

O ganlyniad uniongyrchol i effaith barhaus ac effaith hirdymor debygol pandemig COVID-19, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ganslo Cystadlaethau Cymhwyso Rhanbarthol Adeiladu Sgiliau ar gyfer 2021 ar eu ffurf draddodiadol. O ystyried y sefyllfa, mae’n benderfyniad amlwg ond anodd, oherwydd roedd gennym bob gobaith o ailgydio mewn gweithgareddau wyneb yn wyneb ar ôl i gystadlaethau 2020 gael eu canslo yn yr un modd. Fodd bynnag, rydym yn datblygu cynlluniau ar y cyd â WorldSkills UK i gynnal proses gymhwyso gystadleuol tuag at ddigwyddiad NEC y bwriedir ei gynnal ym mis Tachwedd eleni. Cadwch lygad ar y dudalen hon i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Hoffem ddiolch i’r lleoliadau arddangos am eu cefnogaeth a’u hymdrechion hyd yma.

Mae pob gobaith y bydd y digwyddiadau cymhwyso wyneb yn wyneb yn dychwelyd yn 2022. Yn y cyfamser, ac ar y cyd â WorldSkills UK, rydym yn edrych ar opsiynau a dewisiadau amgen ar gyfer eleni ac rydym yn gobeithio cyhoeddi’r trefniadau llawn cyn y cyfnod cofrestru arferol. Unwaith eto, edrychwch ar y tudalennau hyn yn rheolaidd i gael manylion!

Dymuniadau gorau ar gyfer y misoedd nesaf gan CITB a'r tîm Adeiladu Sgiliau.Partneriaid

Gweler pwy rydyn ni wedi bod yn cydweithio â nhw i ddod ag Adeiladu Sgiliau at ei gilydd.

Noddwyr a chefnogwyr

Tarwch olwg ar ein partneriaid a’n noddwyr sy’n gwneud Adeiladu Sgiliau yn bosibl bob blwyddyn.Dyluniwyd y wefan gan S8080