Facebook Pixel

Amrywiaeth yn y diwydiant adeiladu

Mae camdybiaethau’n dal i fod o hyd bod adeiladu’n hollol ‘hen ffasiwn’. Am bob un o’r camdybiaethau hyn, mae’r un faint o unigolion talentog, amrywiol a medrus sy’n dymuno eu chwalu. Dewch i glywed eu straeon, a sut gallwch chi wneud gwahaniaeth.

Dyluniwyd y wefan gan S8080