Facebook Pixel

Amrywiaeth yn y diwydiant adeiladu

Mae camdybiaethau’n dal i fod o hyd bod adeiladu’n hollol ‘hen ffasiwn’. Am bob un o’r camdybiaethau hyn, mae’r un faint o unigolion talentog, amrywiol a medrus sy’n dymuno eu chwalu. Dewch i glywed eu straeon, a sut gallwch chi wneud gwahaniaeth.

Pwy sy’n gweithio yn y diwydiant adeiladu?

Mae’r diwydiant amrywiol hwn yn cynnig rywbeth i bawb, pwy bynnag ydych chi a beth bynnag yw eich sgiliau, eich cymwysterau neu eich diddordebau.

Pwy sy’n Gweithio ym maes Adeiladu? Diwydiant Amrywiol | Am Adeiladu | 00:31
Dyluniwyd y wefan gan S8080