Facebook Pixel

Amrywiaeth yn y Diwydiant Adeiladu

Mae camdybiaeth o hyd bod y diwydiant adeiladu'n 'hen ffasiwn' iawn. Y tu ôl i'r nifer o gamdybiaethau, mae cymaint o unigolion dawnus, amrywiol a medrus sy'n dymuno eu dymchwel. Darganfyddwch eu straeon a sut y gallwch chi wneud gwahaniaeth.

Dyluniwyd y wefan gan S8080