Facebook Pixel

Sut brofiad yw gweithio ym maes adeiladu?

Mae gyrfa yn y diwydiant adeiladu’n un ddifyr, cyflym, heriol a gwerth chweil! Byddwch yn cwrdd â gwahanol bobl ar bob lefel busnes, sy’n arwain at gyfleoedd gwych.

Mimi-Isabella Nwosu
Peiriannydd deunyddiau cynorthwyol

Mae gyrfa yn y diwydiant adeiladu’n un gyffrous ac yn rhoi llawer o foddhad. Rydych chi’n cael gweithio gydag amrywiaeth fawr o bobl er mwyn creu rhywbeth a fydd o fudd i gymdeithas.

Ellie Shirley
Peiriannydd safle

Mae’r diwydiant adeiladu’n ddiwydiant ffyniannus a chyffrous sy’n galw am fwy o weithwyr ar hyn o bryd. Byddwch yn elwa ar gyflog cystadleuol a llif gwaith cyson.

Hayden Wills
Rheolwr adeiladu

Y blogiau diweddaraf

Dyluniwyd y wefan gan S8080