Facebook Pixel

Sut beth yw gweithio yn y diwydiant adeiladu?

Mae gyrfa yn y diwydiant adeiladu’n un ddifyr, cyflym, heriol a llewyrchus! Byddi di’n cwrdd â gwahanol bobl ar bob lefel busnes, sy’n arwain at gyfleoedd gwych.      

Mimi-Isabella Nwosu
Peiriannydd deunyddiau cynorthwyol

Mae gyrfa yn y diwydiant adeiladu’n un gyffrous a llewyrchus iawn. Rwyt ti’n cael gweithio gydag amrywiaeth fawr o bobl er mwyn creu rhywbeth a fydd o fudd i gymdeithas.

Ellie Shirley
Peiriannydd safle

Mae’r diwydiant adeiladu’n ddiwydiant ffyniannus a chyffrous sy’n galw am fwy o weithwyr ar hyn o bryd. Byddi di’n elwa o gyflog cystadleuol a llif gwaith.

Hayden Wills
Rheolwr adeiladu
Dyluniwyd y wefan gan S8080