Facebook Pixel

Sut mae cystadleuaeth SkillBuild yn gweithio?

Mae’r Rowndiau Rhanbarthol yn cael eu cynnal ledled y DU, rhwng mis Ebrill a mis Mehefin bob blwyddyn. Mae’r digwyddiadau undydd hyn yn dod â phrentisiaid a hyfforddeion at ei gilydd i gwblhau tasg benodol sy’n berthnasol i’w crefft. Ar ôl i’r cystadleuwyr orffen, mae’r marciau’n cael eu casglu ac mae’r wyth cystadleuydd sydd â’r sgoriau uchaf ym mhob sgil arbenigol yn mynd ymlaen i’r rownd nesaf – Rownd Derfynol Genedlaethol SkillBuild UK.


Dyluniwyd y wefan gan S8080