Facebook Pixel

Mesur mewn 3D

Ein partner, yr Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu, sy’n darparu’r adnodd hwn. 

Mae’r sesiwn 90 munud hon yn cynnwys gweithgaredd ymarferol lle bydd myfyrwyr yn mesur eu hystafell ddosbarth ac yn cyfrifio costau. Mae hefyd yn cynnwys cwestiynau mathemateg ar daflen waith yng nghyd-destun gyrfa fel Syrfëwr Meintiau.

Beth yw nod y sesiwn? 

Dod â dysgu mathemateg yn fyw i’r myfyrwyr yng nghyd-destun mesur meintiau, a chodi ymwybyddiaeth o yrfaoedd ym maes adeiladu, a llwybrau i mewn i’r diwydiant.

Logo’r Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu

Llwytho adnoddau Mesur mewn 3D i lawr

Llwytho Pob Dogfen i Lawr:

Mesur mewn 3D - Pob Dogfen
Maint y ffeil: 2.6MB

Mesur mewn 3D - Pob Dogfen

LAWRLWYTHO - Mesur mewn 3D - Pob Dogfen
Gweithgaredd mesur mewn 3D
Gweithgaredd mesur mewn 3D
Gweithgaredd mesur mewn 3D
Dyluniwyd y wefan gan S8080