Facebook Pixel

Cyflwyniadau Gyrfaoedd Partneriaid

Cyflwyniad a Ffilm Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI)

Mae Future Planners, dan arweiniad y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI), yn fenter sydd wedi’i chynllunio i ysbrydoli gweithlu’r dyfodol i ystyried gyrfa ym maes cynllunio trefi.

Enw'r Adnodd:
Cyflwyniad a Ffilm Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI)

Disgrifiad o’r Gweithgaredd:

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys cyflwyniad a ffilm i godi ymwybyddiaeth ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i ystyried gyrfa ym maes cynllunio trefol.

Nod y Gweithgaredd: Archwilio cynllunio trefol fel proffesiwn yn ogystal â’r effaith ar ein hamgylchedd. Mae’r fideo’n tynnu sylw at themâu fel tlodi a chyfoeth; gwledig a threfol; trafnidiaeth; graddfa cymdogaeth, cenedlaethol a rhyngwladol a bydd yn ysgogi trafodaethau ynglŷn â manteision y ffordd rydym yn byw, yn gweithio ac yn chwarae. 

Cynulleidfa: 11 oed - oedolion

Maint y Grŵp: Yn ddelfrydol 5-30 o bobl

Cyflwyniad RTPI

Dogfennau i’w Llwytho i lawr

Llwytho Pob Dogfen i Lawr:

Cyflwyniad Gyrfaoedd Partneriaid Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol
Maint y ffeil: 12.7 MB

Llwytho pob dogfen i lawr ar gyfer Cyflwyniad Gyrfaoedd Partneriaid Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol.

LAWRLWYTHO - Cyflwyniad Gyrfaoedd Partneriaid Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol
Dyluniwyd y wefan gan S8080