Facebook Pixel

Deunyddiau adeiladu a’u priodweddau

Nodau’r Gweithgaredd:

Amlygu’r gwahanol ddeunyddiau a ddefnyddir yn y diwydiant adeiladu a chodi ymwybyddiaeth o yrfaoedd ym maes adeiladu.

Disgrifiad Gweithgaredd:

Gofynnir i gyfranogwyr ystyried ystod o ddeunyddiau a ddefnyddir yn y diwydiant adeiladu, i berfformio profion cymharol syml ac i gofnodi a thrafod eu canlyniadau.

Hyd y Gweithgaredd

  • Tua. 2 awr

Mae’r holl amseriadau a roddir yn fras

Cynulleidfa:

  • 7-11 mlwydd oed

Maint Grŵp

  • Mae’r gweithgaredd yn hyblyg yn seiliedig ar faint y grŵp a nifer yr adnoddau/deunyddiau a gafwyd.

Cofiwch y gall maint cyffredinol y grŵp/cynulleidfa dan sylw effeithio ar amseriadau

Gwybodaeth Bellach:

I gael manylion llawn am y gweithgaredd gweler y Daflen Glawr Gweithgaredd sydd wedi’i chynnwys yn y dogfennau isod sy’n rhoi gwybodaeth am:

  • Paratoi a’r Adnoddau sydd eu hangen
  • Cysylltiadau Cwricwlwm/Sector/Sgiliau Cyflogadwyedd
  • Gweithgareddau Ymestyn

Lawrlwytho Dogfennau:

Deunyddiau Adeiladu a’u Priodweddau - Pob Dogfen
Maint y ffeil: 861KB

Lwytho pob dogfen i lawr ar gyfer y gweithgaredd Deunyddiau Adeiladu a’u Priodweddau

LAWRLWYTHO - Deunyddiau Adeiladu a’u Priodweddau - Pob Dogfen
Dyluniwyd y wefan gan S8080