Facebook Pixel

Her Mynd Ati i Adeiladu Pont

Enw’r Gweithgaredd:
Her Mynd Ati i Adeiladu Pont 

Disgrifiad o’r Gweithgaredd:
Gweithgaredd syml i adeiladu pont sy’n tynnu sylw at y gwahanol fathau o bontydd, ac yn canolbwyntio ar rôl peirianwyr sifil.  Mae angen i’r pontydd gario pwysau a char bach tegan.

Nod y Gweithgaredd:

  • Dysgu mwy am bontydd ac adeiladu pontydd
  • Codi ymwybyddiaeth o’r proffesiwn peirianneg sifil a sut mae’r swydd hon yn rhan o sbectrwm ehangach y maes adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
  • Pwysleisio gwaith mewn grwpiau bach a gwaith tîm, rheoli amser a gweithio gydag adnoddau cyfyngedig

Cynulleidfa (Oedran a Argymhellir):

  • 11-16 oed
  • Bydd y syniadau ymestyn yn gwneud y gweithgaredd hwn yn fwy heriol ac addas i gynulleidfaoedd hŷn
Her Mynd Ati i Adeiladu Pont

Nod y Gweithgaredd:

  • Dysgu mwy am bontydd ac adeiladu pontydd
  • Codi ymwybyddiaeth o’r proffesiwn peirianneg sifil a sut mae’r swydd hon yn rhan o sbectrwm ehangach y maes adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
  • Pwysleisio gwaith mewn grwpiau bach a gwaith tîm, rheoli amser a gweithio gydag adnoddau cyfyngedig

Cynulleidfa (Oedran a Argymhellir):

  • 11-16 oed
  • Bydd y syniadau ymestyn yn gwneud y gweithgaredd hwn yn fwy heriol ac addas i gynulleidfaoedd hŷn

Llwytho dogfennau i lawr

Llwytho Pob Dogfen i Lawr:

Her Mynd Ati i Adeiladu Pont - Pob Dogfen
Maint y ffeil: 20MB

Llwythwch bob dogfen i lawr ar gyfer Her Mynd Ati i Adeiladu Pont.

LAWRLWYTHO - Her Mynd Ati i Adeiladu Pont - Pob Dogfen
Dyluniwyd y wefan gan S8080