Facebook Pixel

Her Tŵr Brics

Enw’r Gweithgaredd:
Her Tŵr Brics

Disgrifiad o’r Gweithgaredd:
Mae hwn yn weithgaredd tîm cyffrous lle mae’r cyfranogwyr yn gweithredu fel cwmnïau adeiladu bach i gynllunio, dylunio, costio (tendro) ac adeiladu tŵr wedi’i wneud o frics Lego.

Mae’r gweithgaredd yn dechrau gyda chyflwyniad powerpoint sy’n ysgogi trafodaeth ar ddylunio a defnydd yr adeilad tŵr, yn ogystal ag archwilio gyrfaoedd adeiladu a sgiliau menter.

Nod y Gweithgaredd:

  • Hyrwyddo sgiliau gweithio mewn tîm, datrys problemau a chyfathrebu drwy efelychu prosiect adeiladu
  • Edrych ar yrfaoedd ym maes adeiladu
  • Cyflwyno sgiliau menter ar ffurf costio, tendro ac elw.

Cynulleidfa (Oedran a Argymhellir): 11-16 oed

Her Tŵr Brics

Maint y Grŵp: Mae uchafswm o 30 o gyfranogwyr gyda chwe thîm o bump o bobl yn ddelfrydol, ond bydd yr ymarfer yn gweithio gyda llai neu fwy o bobl, yn dibynnu ar yr amser a’r adnoddau sydd ar gael (yn enwedig y Lego).

Rhagor o wybodaeth: I gael manylion llawn am y gweithgaredd, ewch i Daflen Flaen y Gweithgaredd, sy’n rhoi gwybodaeth am y canlynol:

  • Paratoi a’r Adnoddau y bydd eu hangen arnoch
  • Cysylltiadau â’r Cwricwlwm/ Sector/ Sgiliau Cyflogadwyedd
  • Gweithgareddau Ymestyn
  • Amserlen a Awgrymir

Llwytho dogfennau i lawr

Llwytho Pob Ased i Lawr:

Llwythwch yr holl asedau i lawr ar gyfer yr Her Tŵr Brics

Her Tŵr Brics – Pob Dogfen
Maint y ffeil: 15MB

Llwythwch pob dogfen i lawr ar gyfer yr Her Tŵr Brics.

LAWRLWYTHO - Her Tŵr Brics – Pob Dogfen
Dyluniwyd y wefan gan S8080