Facebook Pixel

Sylwi ar y Sgiliau

Enw’r Gweithgaredd:
Sylwi ar y Sgiliau 

Disgrifiad o’r Gweithgaredd:
Gweithgaredd syml ond effeithiol wedi’i gynllunio i brofi lefelau gwybodaeth am rai o’r gyrfaoedd ym maes adeiladu, drwy ddefnyddio poster i sylwi ar sgiliau’r gweithwyr ar safle adeiladu.

Nod y Gweithgaredd: Cynyddu ymwybyddiaeth a gwybodaeth am y swyddi penodol, a phenderfynu pa rai o’r rolau sy’n cynnig llwybr prentisiaeth.

Cynulleidfa (Oedran a Argymhellir):

  • 11-18 oed
  • Yn Cynnwys Dylanwadwyr e.e. athrawon, cynghorwyr gyrfaoedd, rhieni
Sylwi ar y Sgiliau

Maint y Grŵp: Gall hwn fod yn weithgaredd unigol neu’n weithgaredd ar gyfer grwpiau bach neu fawr.

Rhagor o wybodaeth: I gael manylion llawn am y gweithgaredd, ewch i’r daflen Crynodeb o’r Gweithgaredd, sy’n rhoi gwybodaeth am y canlynol:

  • Paratoi a’r Adnoddau y bydd eu hangen arnoch
  • Cysylltiadau â’r Cwricwlwm/ Sector/ Sgiliau Cyflogadwyedd
  • Gweithgareddau Ymestyn
  • Amserlen a Awgrymir

Llwytho dogfennau i lawr

Llwytho Pob Dogfen i Lawr:

Sylwi ar y Sgiliau - Pob Dogfen
Maint y ffeil: 4.3MB

Llwythwch yr holl ddogfennau i lawr ar gyfer y gweithgaredd Sylwi ar y Sgiliau.

LAWRLWYTHO - Sylwi ar y Sgiliau - Pob Dogfen
Dyluniwyd y wefan gan S8080