Facebook Pixel

Theorem Pythagoras

Ein partner, yr Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu, sy’n darparu’r adnodd hwn.

Nod y sesiwn hon yw cael myfyrwyr i feddwl am y ffordd mae eu hastudiaethau mathemateg yn berthnasol i’r byd gwaith. Mae’n cynnwys gweithgaredd ymarferol ‘gosod allan’ sy’n mynd i’r afael â Theorem Pythagoras a phwysigrwydd onglau sgwâr mewn adeiladu. Ategir y gweithgaredd gan gyfrifiadau ar daflen waith.

Nod y sesiwn yw dod â dysgu mathemateg yn fyw i’r myfyrwyr yng nghyd-destun gwaith ar y safle adeiladu a chodi ymwybyddiaeth myfyrwyr am yrfaoedd ym maes adeiladu a llwybrau i mewn i’r diwydiant.

Pythagoras
Logo’r ymddiriedolaeth ieuenctid adeiladu

Ar gyfer pwy mae hwn?

Anelwyd y sesiwn hon i’w chyflwyno i fyfyrwyr CA3.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd?

Dylai gymryd 50 munud i gwblhau’r gweithgaredd hwn.

Dogfennau i’w Llwytho i lawr

Llwytho Pob Dogfen i Lawr:

Theorem Pythagoras - Pob Dogfen
Maint y ffeil: 8.5MB

Theorem Pythagoras - Pob Dogfen

LAWRLWYTHO - Theorem Pythagoras - Pob Dogfen
Dyluniwyd y wefan gan S8080