Facebook Pixel

Rhwydweithio Cyflym

Nod y sesiwn hon yw addysgu myfyrwyr am yr amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa a'r amrywiaeth yng ngweithlu proffesiynol y diwydiant yn y sector amgylchedd adeiledig, gan gynnwys menywod a phobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

Mae’r sesiynau’n gofyn am amrywiaeth eang o gyfranogwyr yn y diwydiant, o grefftwyr medrus i weithwyr proffesiynol. Mae cyfranogwyr yn y diwydiant y gall pobl ifanc uniaethu â nhw a/neu sy’n herio stereoteipiau gyrfa yn ddelfrydol. Byddai’n ddefnyddiol pe gallai’r rhai sy’n cymryd rhan yn y diwydiant roi gwybod i’r myfyrwyr am lwybrau posibl i’w galwedigaeth a sut mae’r pynciau a ddysgir yn yr ysgol yn berthnasol i’w gyrfa.

Ein partner, yr Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu sy’n darparu’r adnodd hwn.

Logo’r Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu

Ar gyfer pwy mae hwn?

Mae’r sesiwn hon wedi’i hanelu at fyfyrwyr CA4 a CA5 i ddysgu am yrfaoedd STEM.

Pa mor hir ddylai gymryd?

Dylai gymryd tua 50 munud i chi gwblhau’r sesiwn yma.

Llwytho adnoddau i lawr

Llwytho Pob Dogfen i Lawr:

Rhwydweithio Cyflym - Pob Dogfen
Maint y ffeil: 2.1MB

Rhwydweithio Cyflym - Pob Dogfen

LAWRLWYTHO - Rhwydweithio Cyflym - Pob Dogfen
Dyluniwyd y wefan gan S8080