Facebook Pixel

Tactegau twnnel

Bydd y myfyrwyr yn dysgu am Dwnnel Thames Tideway a’r amrywiaeth o bobl mewn gyrfaoedd STEM sy’n gyfrifol am ddylunio, cynllunio ac adeiladu’r twnnel.

Sesiwn ryngweithiol yw hon sy’n canolbwyntio ar wneud myfyrwyr yn ymwybodol o’r opsiynau mwy cynaliadwy y gellid eu defnyddio yn ystod prosiect adeiladu, gan dynnu sylw at swyddi cysylltiedig hefyd.

Tactegau twnnel

Ar gyfer pwy mae hwn?

Mae’r gweithgaredd hwn wedi’i anelu at fyfyrwyr Cyfnod Allweddol 3 (Blwyddyn 7 - 9) neu Gyfnod Allweddol 4 (Blwyddyn 10 - 11).

Pa mor hir ddylai gymryd?

Dylai gymryd 90 munud i gwblhau’r gweithgaredd hwn.

Llwytho adnoddau i lawr

Llwytho Pob Dogfen i Lawr:

Tactegau Twnnel - Pob Dogfen
Maint y ffeil: 5.6MB

Tactegau Twnnel - Pob Dogfen

LAWRLWYTHO - Tactegau Twnnel - Pob Dogfen
Dyluniwyd y wefan gan S8080