Facebook Pixel

Pwy sydd eisiau’r swydd hon?

Ein partner, yr Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu sy’n darparu’r adnodd hwn. 

Mae’r sesiwn yn canolbwyntio ar wneud myfyrwyr yn ymwybodol o gyfleoedd am waith yn y diwydiant ac mae’n tynnu sylw at swyddi STEM.

Nod y sesiwn yw i fyfyrwyr nodi, archwilio a deall data LMI sy’n gysylltiedig â rolau penodol ac ymgyfarwyddo â gwahanol rolau sy’n gysylltiedig â STEM a gynigir yn y diwydiant adeiladu.

Pwy sydd eisiau’r swydd hon?

Ar gyfer pwy mae hwn?

Mae’r sesiwn hon wedi’i hanelu at blant blwyddyn 11 a 12 (15 - 16 oed).

Pa mor hir ddylai gymryd?

Dylai’r gweithgaredd hwn yn yr ystafell ddosbarth bara tua 50 munud.

Llwytho adnoddau i lawr

Llwytho Pob Dogfen i Lawr:

Pwy sydd eisiau’r swydd hon? - Pob Dogfen
Maint y ffeil: 5.6MB

Pwy sydd eisiau’r swydd hon? - Pob Dogfen

LAWRLWYTHO - Pwy sydd eisiau’r swydd hon? - Pob Dogfen
Dyluniwyd y wefan gan S8080