Facebook Pixle

Peiriannydd Strwythurol

Mae peirianwyr strwythurol yn dylunio strwythurau i wrthsefyll straen a phwysau sy'n deillio o amodau amgylcheddol a defnydd dynol.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£45000

Sut i ddod yn Peiriannydd Strwythurol

I ddod yn beiriannydd strwythurol graddedig byddech fel arfer yn astudio gradd bagloriaeth tair blynedd mewn peirianneg neu radd meistr pedair blynedd mewn peirianneg. Mae'n bwysig astudio am radd achrededig. Bydd graddau achrededig fel arfer yn derbyn y canlynol:

Safon Uwch/ Graddau Uwch yr Alban neu Fagloriaeth Uwch Cymru - ymhlith y pynciau dymunol mae mathemateg, ffiseg, gwyddorau eraill, dylunio a thechnoleg a chelf

BTEC HNC/HND neu radd sylfaen mewn peirianneg

Am ragor o fanylion am gyrsiau gradd prifysgol achrededig ewch i  www.ucas.ac.uk


Beth mae Peiriannydd Strwythurol yn ei wneud?

 • Goruchwylio timau prosiect a rhoi adroddiadau cynnydd i gleientiaid ac uwch reolwyr
 • Defnyddio efelychiadau cyfrifiadurol i ragfynegi sut y bydd strwythurau'n ymateb o dan wahanol amgylchiadau, er enghraifft gwyntoedd uchel neu ddirgryniadau daear
 • Sicrhau bod prosiectau'n bodloni canllawiau cyfreithiol, cyfarwyddebau amgylcheddol a gofynion iechyd a diogelwch
 • Paratoi cynigion ar gyfer tendrau
 • Archwilio adeiladau anniogel ac argymell opsiynau ar gyfer atgyweirio neu ddymchwel
 • Gweithio'n agos â'r tîm dylunio a gweithwyr proffesiynol eraill ar gynlluniau adeiladu
 • Datblygu syniadau dylunio
 • Cynghori ar y deunyddiau mwyaf addas ar gyfer y gwaith
 • Cyfrifo'r llwythi a'r pwysau ar wahanol rannau strwythur megis y sylfeini, trawstiau, bwâu a waliau
 • Defnyddio efelychiadau cyfrifiadurol i ragfynegi sut y bydd strwythurau'n ymateb o dan wahanol amgylchiadau, er enghraifft gwyntoedd uchel neu ddirgryniadau daear
 • Sicrhau bod prosiectau'n bodloni canllawiau cyfreithiol, cyfarwyddebau amgylcheddol a gofynion iechyd a diogelwch
 • Paratoi cynigion ar gyfer tendrau
 • Archwilio adeiladau anniogel ac argymell opsiynau ar gyfer atgyweirio neu ddymchwel
 • Mae gwaith yn seiledig yn y swyddfa ac ar y safle, ac efallai y cewch gyfle i deithio'n fyd-eang, yn dibynnu ar eich cyflogwr a'r math o brosiect rydych chi'n gweithio arno.
 • Yn gyffredinol, yr oriau gweithio yw 35-40, dydd Llun i ddydd Gwener, fodd bynnag, byddai'ch gwaith yn amrywiol felly efallai y bydd rhaid i chi weithio oriau ychwanegol i ddiwallu terfynau amser. 

Cyflog

 • Gall peirianwyr strwythurol sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £18,000 a £30,000
 • Gall peiriannwyr strwythurol hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 a £44,000
 • Gall uwch beiriannwyr strwythurol, peirianwyr strwythurol siartredig neu feistr beirianwyr strwythurol ennill rhwng £32,000 a £55,000

Bydd cyflogau'n amrywio yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Technegydd peirianneg strwythurol Mae technegwyr peirianneg strwythurol yn rhan allweddol o'r tîm dylunio ac adeil...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd Strwythurol Mae peirianwyr strwythurol yn dylunio strwythurau i wrthsefyll straen a phwysau ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080