Facebook Pixle

Ffeithiau diddorol am faint a hyd

Ffeithiau diddorol – Maint a Hyd. A wyddech chi...? 1. Mae mwy na 246,935 o filltiroedd o ffyrdd yn y DU – pe baent yn cael eu gosod benben, gallech yrru i’r lleuad arnynt. 2. Mae mwy na 10,000 o filltiroedd o reilffyrdd yn y DU – pe baent yn cael eu gosod benben, gallech fynd ar y trên o Lundain i Adelaide yn Awstralia. 3. Pont Humber, sy’n 2.2km o hyd, oedd y bont grog un rhychwant hiraf yn y byd am 17 o flynyddoedd ar ôl iddi gael ei hadeiladu. 4. Mae 6,546 o dyrbinau gwynt yn y DU, ac maent yn cynhyrchu 13 gigawat o drydan, sef y mwyaf yn Ewrop. 5. Southend – sy’n ymestyn 1.34 milltir i Aber Afon Tafwys, yw’r pier pleser hiraf yn y byd. 6. Y draffordd hiraf yn y DU yw’r M6, sy’n ymestyn o Gyffordd 19 ar yr M1 ger Rugby i Gretna a’r A74(M) ger yr Alban. 7. Y ffordd sengl hiraf yn y DU yw’r A1, sy’n ymestyn 410 o filltiroedd o Gaeredin i Lundain. 8. Yr ardal adeiledig fwyaf gogleddol yn y DU yw Skaw, ar Ynysoedd Shetland. Mae’n agosach at Norwy na Chaeredin.
Dyluniwyd y wefan gan S8080