Facebook Pixle

Ffeithiau diddorol am faint

Ffeithiau diddorol – Maint. A wyddech chi...? 1. Os caiff ei gymeradwyo, y morlyn llanw arfaethedig yn Aber Afon Hafren fydd yr argae mwyaf yn y byd, gan ddisodli’r mwyaf yn y byd ar hyn o bryd, sef Argae’r Tri Cheunant yn Tsieina. 2. Yr argae mwyaf yn y DU yw Argae Llyn Brianne yn Ne Cymru. Mae’n 300 troedfedd o uchder ac yn dal 62 miliwn o dunelli o ddŵr yn ôl. 3. Y Shard yw’r adeilad talaf yn Ewrop, ac mae’n cynnwys 11,000 o baneli gwydr. 4. Mae caffi uchaf y DU, sef Hafod Eryri, ar gopa’r Wyddfa – caffi 3,560 troedfedd o uchder. 5. Ar hyn o bryd, rheilffordd danddaearol newydd Llundain, Crossrail, yw’r prosiect adeiladu mwyaf yn Ewrop. 6. Mae’r tŷ lleiaf ym Mhrydain Fawr yng Nghonwy. Mae’n 3 metr o uchder ac 1.8 metr sgwâr yw arwynebedd y llawr. 7. Mae’r warws mwyaf ym Mhrydain (a’r mwyaf ond dau yn y byd) ym Mryste. Gydag arwynebedd llawr o 80,000m2, gallai gynnwys 14,000 o fysiau deulawr. 8. Y strwythur mwyaf erioed a adeiladwyd o ‘Mechano’ yw pont 96 troedfedd o hyd sy’n ymestyn dros Afon Lagan ym Melffast. Fe’i hadeiladwyd gan grŵp o fyfyrwyr peirianneg ym Mhrifysgol Queen’s ac mae’n cynnwys 11,000 o ddarnau Mechano.
Dyluniwyd y wefan gan S8080