Dechreuodd Lynsey Davies, sy’n fam i ddau o blant, ei phrentisiaeth yn 35 oed pan benderfynodd newid gyrfa a dod o hyd i alwedigaeth yr oedd yn wirioneddol angerddol amdani.

Mae hi bellach yn gweithio i Adran Gwasanaethau Adeiladu Cyngor Abertawe fel syrfëwr meintiau/amcangyfrif dan hyfforddiant ac mae eisoes wedi bod yn ymwneud â phrosiectau o gynlluniau Safon Ansawdd Cymru (SATC) i ddatblygiadau newydd.

Ar hyn o bryd yn gweithio tuag at radd anrhydedd mewn mesur meintiau, fel rhan o'r Brentisiaeth Uwch, a ariennir gan CITB, bydd hefyd yn cwblhau modiwl rheoli prosiect lefel pump a redir gan Quals Direct.

Mae ei phrentisiaeth gyda Chyfle Building Skills a chyrhaeddodd ei chyfle mawr pan ddaeth y cwmni o hyd i leoliad iddi. “Rwyf bob amser wedi gweithio’n galed ac wedi gwneud yn dda ym mhob un o fy swyddi ond nid oedd yn ddigon,” meddai Lynsey. “Roedd angen i mi deimlo’n angerddol am fy ngwaith, ac yn sicr mae adeiladu wedi gwneud hynny i mi.”

Ychwanegodd Lynsey Davies: “Yn 39 oed, rwyf wedi cyflawni mwy yn y pum mlynedd diwethaf nag ydw i yn fy mywyd gwaith cyfan. Rwyf wedi ennill cystadlaethau, prentis y flwyddyn ar gyfer plastro a thechnegol, rwyf wedi bod yn gynrychiolydd myfyrwyr, wedi gwneud ymddangosiad teledu ar BBC Cymru yn siarad am brentisiaethau, wedi cymryd rhan yn DIY SOS, a fy nghyflawniad mwyaf oedd mynd i Uganda am bythefnos gyda Chyfle lle adeiladom ni uned famolaeth.

“Mae fy lleoliadau i gyd wedi arwain at gyfleoedd gwaith ond fe wnes i barhau i newid fy lleoliadau er mwyn ennill mwy o brofiad.”