Mae cymaint o resymau gwych dros ddilyn prentisiaeth adeiladu! O helpu eraill yn eich cymuned, i arbed arian, gwneud ffrindiau am oes, neu deithio’r byd, rydyn ni wedi rhestru rhai o’r manteision mwyaf, i’ch helpu i benderfynu a allai prentisiaeth fod yn addas i chi.