Mae fy rôl adeiladu yn ymwneud yn bennaf ag arolygu a gosod allan ar y safle. Rwy’n cael hyfforddiant ar sut i ddefnyddio offer arolygu amrywiol, fel gweithfannau cyfansawdd a meddalwedd arolygu.

Rwyf hefyd yn delio ag agweddau sicrhau ansawdd prosiectau, sy’n cynnwys gwirio gwaith sydd wedi’i gwblhau er mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn unol â’r dyluniad.

Mae prentisiaeth adeiladu yn llwybr da. Mae cynifer o gyfleoedd ar gael dyddiau yma.

Case study
Category Information
Lleoliad Preston
Cyflogwr Eric Wright Construction

I ba gwmni ydych chi’n gweithio a beth mae’n wneud?

Rwy’n gweithio i Eric Wright Construction, sef is-adran sylfaenu’r Eric Wright Group. Maen nhw’n rheoli amrywiaeth o gontractau gan gynnwys dylunio ac adeiladu, a rhai traddodiadol.

Gwnewch y gorau o’ch amser sbâr, dewch o hyd i brofiad gwaith a dysgu mwy am yr hyn rydych chi eisiau ei wneud ym maes adeiladu.

Christabelle Paradzai

Prentis technegydd safle

Pa lwybr addysg wnaethoch chi ei ddilyn o’r ysgol uwchradd i’r lle rydych chi heddiw?

Ar ôl ysgol uwchradd fe wnes i astudio Safon Uwch mewn busnes, mathemateg a TGCh yng Ngholeg Cardinal Newman yn Preston. Yna, es ymlaen i astudio HNC mewn Rheoli Prosiectau ac Ansawdd yng Ngholeg Preston, tra’n gweithio’n rhan amser ym maes manwerthu.

Ar ôl gorffen, yn hytrach na mynd i’r brifysgol, chwiliais am brentisiaeth adeiladu er mwyn cael profiad gwaith tra’n ennill arian.


Beth yw eich hoff beth am eich swydd?

Rydw i’n hoffi sut mae pob diwrnod yn wahanol wrth weithio ym maes adeiladu. O bryd i’w gilydd mae heriau newydd rwy’n dysgu sut i’w rheoli ac, o ganlyniad i hyn, rwy’n teimlo fy mod yn gallu ymdopi'n well â sefyllfaoedd llawn straen.  

Mae’r rôl hon yn gofyn am lawer o sgiliau dadansoddi a chynllunio er mwyn sicrhau bod pethau’n cael eu gwneud yn gywir y tro cyntaf, a theimlaf fod y sgiliau hyn yn cael eu datblygu’n barhaus.

Edrychwch ar yr holl swyddi gwahanol yn y diwydiant adeiladu sydd ar gael gyda’n Animeiddiad Rolau yn y Diwydiant Adeiladu