Es i’n syth i Stepnell o’r ysgol uwchradd ar ôl i mi wneud rhywfaint o brofiad gwaith gyda nhw.

Yn yr ysgol uwchradd enillais 11 TGAU, gan gynnwys Mathemateg, Technoleg Dylunio a Ffiseg, ac mae’r rheiny wedi bod yn ddefnyddiol iawn yn fy rôl bresennol. Ar hyn o bryd rwy’n astudio ar gyfer Diploma BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig yng Ngholeg Dinas a De Birmingham, ac rwy’n gobeithio symud ymlaen i ddilyn HNC a gradd yn fy newis faes. 

Mae profiad gwaith yn gyfle gwerthfawr i weld sut beth yw gyrfa benodol.

Case study
Category Information
Lleoliad Rugby
Cyflogwr Stepnell Ltd

Dywedwch wrthym am y cwmni rydych chi’n gweithio iddo ac ychydig mwy am eich rôl.

Rwy’n gweithio i Stepnell Ltd, sef contractwr adeiladu sy’n ymgymryd â nifer o rolau yn y broses adeiladu. Rwy’n gweithio fel Technegydd CAD dan Hyfforddiant ar hyn o bryd – mae CAD yn golygu Cynllunio drwy Gymorth Cyfrifiadur – ac rwy’n creu modelau 3D a lluniadau 2D o adeiladau a safleoedd ar gyfer rhannau eraill o’r busnes. Rwyf hefyd yn gwneud newidiadau lle bo angen.

Mae llawer o wahanol swyddi ar gael yn y diwydiant adeiladu, felly archwiliwch yr holl agweddau a gweld beth rydych chi’n ei fwynhau a beth sydd fwyaf o ddiddordeb i chi.

Daniel Young

Technegydd CAD dan Hyfforddiant

Beth ydych chi’n ei hoffi am eich rôl yn y diwydiant adeiladu?

Rydw i’n cael creu modelau 3D o’r adeiladau rydyn ni’n eu cynllunio, a phan fyddaf yn cyhoeddi taflenni o’r lluniau rydw i wedi’u cynhyrchu, mae hynny’n uchafbwynt ac yn anogaeth fawr i mi.


Beth fyddech chi’n ei ddweud wrth rywun sy’n ystyried gyrfa ym maes adeiladu?

Mae llawer o wahanol swyddi ar gael yn y diwydiant adeiladu, felly mae’n werth rhoi o’ch amser i archwilio’r holl agweddau a gweld beth rydych chi’n ei fwynhau a beth sydd fwyaf o ddiddordeb i chi.

Byddwn hefyd yn dweud bod profiad gwaith yn gyfle gwerthfawr i weld sut beth yw gyrfa benodol. Mae’n gyfle i chi gael profiad o waith heb orfod ymrwymo i gyfnod hir o amser, a dyna pryd rydych chi’n ceisio ateb y cwestiwn “Ai dyma’r yrfa hoffwn i ei dilyn?”